Říjnový Kulatý stůl SKAV a EDUin se konal na téma: Proč je téma inkluze tak výbušné?

Kulatý stůl SKAV a EDUin se uskutečnil 15. října 2015 (10-12,30 hod.) v aule ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Téma: Proč je téma inkluze tak výbušné?

Panelové diskuze se účastnili: P. Baxová (Rodiče za inkluzi), J. Kendíková (ZŠ J. Gutha-Jarkovského), K. Laurenčíková (ČOSIV), V. Slavík (město Žlutice), M. Smékalová (Škola 21) a M. Šmídová (ASNEP)

Pozvánka

Zářijový Kulatý stůl SKAV a EDUin se věnoval vzdělávání dětí cizinců

Zářijový Kulatý stůl SKAV a EDUin se zabýval tématem:

Jak jsme připraveni na vzdělávání dětí cizinců?

Debata se uskutečnila 17. 9. 2015 (10-12,30 hod.) v aule ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Pozvaní panelisté: J. Fidrmuc (MŠMT), A. Jechová (MČ Praha 12), R. Khalil (rodič cizinec), T. Martínková (ZŠ nám. Curieových, Praha 1) a K. Titěrová (META, o. p. s.)

Pozvánka

Článek o kulatém stole

Kulatý stůl SKAV a EDUin k tématu proměn trhu práce

Červnový Kulatý stůl SKAV a EDUin jsme věnovali tématu:

Co bude potřebovat dnešní prvňák jako budoucí uchazeč o práci?

Akce se uskutečnila 18. 6. 2015 (10,00-12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Pozvání do panelové diskuze přijali: L. Al-Dabagh (Beneš a Lát a.s.), M. Jabůrková (IBM, Svaz průmyslu a dopravy ČR),  L. Pfeirer (M. C. Triton), R. Špicar (Aspen Institute Prague, Svaz průmyslu a dopravy ČR) a P. Zima (Seznam.cz).

Pozvánka

Výstupy z kulatého stolu

 

Proběhl Kulatý stůl SKAV a EDUin ke standardu učitele (21. 5.)

Kulatý stůl SKAV a EDUin se tentokrát věnoval otázce, proč potřebujeme standard profese učitele.

Diskuze proběhla 21. 5. 2015 (10-12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Pozvaní panelisté: A. Doubková (Asociace pedagogů ZŠ), O. Králová (ZŠ Kunratice), J. Kuhn (Gymnázium Nymburk, Asociace ředitelů gymnázií), D. Růžičková (NÚV),  J. Šenkyříková (ZŠ Angel), V. Víška (PedF UHK, Asociace děkanů PedF).

Pozvánka

Výstupy kulatého stolu