Video záznam z Kulatého stolu SKAV a EDUin (20. 10. 2016): S jakými problémy se potýkají školy při zavádění inkluzivních opatření?