Pozvánka na lednový kulatý stůl na téma: K čemu mohou či nemohou být výsledky plošných testů užitečné?

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s. Vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které se uskuteční dne 19. 1. 2012 od 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Pozvání k diskusi přijali: RNDr. Jana Straková, Ph.D., výzkumná pracovnice, ISEA; Mgr. Jiří Dvořák, Ph.D., výzkumný pracovník, Scio, s.r.o.; Mgr. Maja Bihelerová, ředitelka ZŠ Bílá 1, Praha 6; Ing. Václav Nádvorník, zástupce ředitele, ZŠ Londýnská.
Pozvánka je k dispozici ZDE.

Prosincový kulatý stůl (15. 12. 2011) – výstup

Téma: V čem pomůže a uškodí nový systém financování?

Cílem prosincového kulatého stolu bylo se prostřednictvím odpovědí na následující otázky dozvědět: V čem pomůže a uškodí nový systém financování?

• Jakým způsobem nový systém financování přispěje ke zlepšování výsledků českých žáků?
• Jaké by mělo být rozdělení pravomocí mezi ministerstvem a kraji v oblasti financování?
• Jakým způsobem bude v novém systému financování zohledněna situace venkovských škol?
• Není stanovení minimálního počtu žáků v rozporu s inkluzívním vzděláváním?
• Má o platu učitele rozhodovat ředitel?

Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:
• Ing. Vlastimil Finke, ředitel odboru financování, MŠMT
• Mgr. Stanislav Kutálek, předseda profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací, Českomoravský odborový svaz,
• PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně Školské komise, Svaz měst a obcí ,
• Mgr. Jaroslava Simonová, Asociace pro domácí vzdělávání, zástupkyně SKAV
• Jana Jíšová, ekonomka ZŠ a MŠ Postupice, zastupitelka obce Postupice

Diskusi moderoval Tomáš Feřtek z EDUin, o.p.s.

Zápis je k dispozici ZDE.

Listopadový kulatý stůl (24 11. 2011) – výstup

Téma: Má být ředitel manažerem školy nebo lídrem pedagogického procesu?
K zodpovězení ústřední otázky listopadového kulatého stolu, zda má být ředitel manažerem školy nebo lídrem pedagogického procesu, přispěly odpovědi na dílčí otázky, k nimž se vyjadřovali pozvaní panelisté.
Nakolik je ředitel klíčová osobnost při proměně školy?
• Jak máme vybírat lidi vhodné k pedagogickému vedení učitelů?
• Má ředitel čas na vedení svých učitelů?
• Jak mění postavení ředitele současná novela školského zákona?
• Je správné, že o řediteli rozhodují zřizovatelé z obcí a krajů?
• Proč se na ředitelská místa často nedostávají ti nejlepší?
• Co může ministerstvo udělat pro podporu správného výběru ředitelů?

Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:

• RNDr. Jindřich Kitzberger, Centrum školského managementu PedF UK, generální ředitel Duhovka Group, a. s.,
• RNDr. Lenka Honová, ředitelka Základní školy Zlín, Okružní, zástupkyně Asociace ředitelů základních škol,
• Ing. Ivo Mikulášek, ředitel Základní a mateřské školy Dobronín,
• Ing. Karel Abrahám, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Beroun.
Diskusi moderoval Tomáš Feřtek z EDUin, o.p.s.
Zápis je k dispozici ZDE.