Partneři a dárci

Naši finanční partneři:

                 

          

 

Naši partneři:

 

               

 

Zakladatelé Partnerství pro vzdělávání 2030+:

Asociace krajských vzdělávacích zařízení

Asociace ředitelů základních škol České republiky

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Česká rada dětí a mládeže

Nadační fond Eduzměna

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Stálá konference asociací ve vzdělávání

Konzultační partneři Partnerství pro vzdělávání 2030+: