Pozvánka na dubnový kulatý stůl na téma: Co doopravdy říká o našem školství zpráva OECD?

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s. Vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které pořádáme dne 19. 4. 2012 od 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Pozvání k diskusi přijali: Ing. Michaela Šojdrová, ČŠI; PhDr. David Greger, Ph.D., Pedagogická fakulta UK; PhDr. Martin Chvál, Ph.D., NÚV, Pedagogická fakulta UK; RNDr. Pavla Polechová, CSc., ČOSIV.
Pozvánka je k dispozici ZDE.

Březnový kulatý stůl – výstup

Cílem březnového kulatého stolu bylo se prostřednictvím odpovědí na následující otázky dozvědět: Teach for America aneb jak v USA získávají zajímavé lidi pro učitelkou profesi.
Může být šestinedělní kurz a dvouletá odborná podpora dostatečnou kvalifikací pro pedagoga? Je rozumné otevírat šoly pedagogickým laikům? Potřebujeme ve šolách specialisty z nepedagogických oborů? Co mohou přnést pedagogičí laici do škol a za jakých okolností? Jaká jsou rizika programů jako je Teach for America? Jak by mohla vypadat domácí obdoba pedagogického programu Teach for America?
Pozvání na tento kulatý stůl přijali tito panelisté:
Jennifer Ventimiglia, absolventka programu Teach for America, stipendistka Fulbrightova programu v ČR
Hana Košťálová, členka výboru SKAV, o.s., Kritické myšlení, o.s.
Karel Rýdl, prorektor Univerzity Pardubice
Iva Stuchlíková, členka Akreditační komise ČR, Pedagogická fakulta JČU

Setkání moderoval Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s.

Odkazy: zápis z kulatého stolu, prezentace J. Ventimiglia, zvukové záznamy.

Pozvánka na březnový kulatý stůl na téma: Teach for America aneb jak v USA získávají zajímavé lidi pro učitelskou profesi

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s. Vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které tentokrát pořádáme ve spolupráci s Fulbrightovou komisí.  Kulatý stůl se koná dne 22. 3. 2012 od 10.00 hod. mimořádně v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1).

Kulatý stůl bude zahájen přednáškou Jennifer Ventimiglia, absolventkou programu Teach for America (TFA), který se snaží získat pro učitelskou profesi vzdělané lidi z jiných oborů. Na přednášku bude navazovat diskuze s domácími odborníky. Svou účast v odborné diskuzi přislíbily prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, členka Akreditační komise ČR, a PhDr. Hana Košťálová, členka výboru SKAV, o. s., Kritické myšlení, o. s.

Pozvánka ZDE.