6 globálních kompetencí Michaela Fullana

Profesor Michael Fullan na konferenci Úspěch pro každého žáka představil v rámci své přednášky: Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky. Nové příležitosti k hluboké proměně koncept Hlubokého učení. Jde o propojení globálních kompetencí (6Cs) a akademických znalostí. Společně s jeho týmem v organizaci New pedagogies for deep learning spolupracují se školami v 10 zemích světa. Z jejich zkušeností a řady výzkumů vyplývá, že dochází k proměně role (nejen těchto) škol. “Škola přestává být místem, kde se jen předávají vědomosti z generace na generaci, a začíná být místem, kde se tvoří budoucnost. Školy se stávají hybateli změn, prostorem, kde lze řešit skutečné problémy dneška.” O kterých kompetencích Michael Fullan a jeho tým tedy mluví? Jedná se o rozvíjení charakteru, občanství, komunikaci, kritické myšlení a řešení problémů, spolupráci a kreativitu. 

Výsledky veřejné konzultace ke střednímu článku

Přinášíme výsledky veřejného šetření ke střednímu článku, na kterém jsme v projektu Partnerství 2030+ spolupracovali s Technologickým centrem Akademie věd ČR od 20. dubna do 20. května 2021. Páteční Prezentaci výsledků jsme shrnuli do tiskové zprávy. S kompletními výsledky se můžete seznámit ZDE, shrnutí těch hlavních je ZDE a také ve formě prezentace ZDE. Videozáznam z prezentace můžete zhlédnout ZDE.

Studie Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích

V rámci projektu Partnerství jsme vydali ve spolupráci s PAQ Research srovnávací studii  Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích. Tento materiál popisuje, jak se v 5 vybraných zemích, které mají výborné výsledky v oblasti vzdělávání i wellbeingu žáků, daří dosahování těchto cílů. Autory studie, která vznikla díky finanční podpoře od Nadace České spořitelny a Nadace RSJ, jsou Štěpán Kment, Václav Korbel a Daniel Prokop. Materiál, který slouží i jako inspirace pro stanovení indikátorů pro Partnerství 2030+, si můžete přečíst zde.

Pozvánka na Prezentaci výsledků a panelovou diskusi k veřejné konzultaci ke střednímu článku ve vzdělávání

Srdečně Vás zveme na Prezentaci výsledků a panelovou diskusi k veřejné konzultaci ke střednímu článku ve vzdělávání. Uvidíme se online v pátek 11. 6. od 10:00 do 12:00.

Veřejná konzultace ke střednímu článku probíhala od 20. dubna do 20. května 2021. V projektu Partnerství 2030+ jsme ji organizovali ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR. S výsledky šetření nás seznámí Michal Pazour.

Následné panelové diskuse se budou účastnit: Martina Běťáková z MŠMT, Jiří Krist z NS MAS, Zdeněk Slejška z NF Eduzměna, Oldřich Vávra ze SMS ČR, David Šimek ze SMO ČR, Vladimír Srb z Partnerství 2030+

Akcí bude provázet Silvie Pýchová.

Diváci budou moci sledovat streamovanou akci na Facebooku Partnerství. Zde bude také možné pokládat dotazy do panelové diskuse.

Za finanční podpory Nadace České spořitelny a Nadace RSJ.

Více informací o Veřejné konzultaci naleznete ZDE.

Ke studiu středního článku doporučujeme videoprezentaci členů pracovní skupiny Střední článek projektu Partnerství 2030+ a MŠMT.

Vydáváme překlad článku Michaela Fullana: Vedení ze středu. Systémová strategie

Článek nabízí český překlad celosvětově nejcitovanější definice “středního článku” a systémové strategie “vedení ze středu”. Najdeme zde také praktické příklady ze dvou různých zemí (Kanada, Nový Zéland).

Tento stručný text by si měl přečíst každý, kdo chce kvalifikovaně přemýšlet o středním článku a o konceptu “vedení ze středu”. Fullan vysvětluje, proč v dnešní době není možné úspěšně řídit státní vzdělávací strategie pouze z ministerstva, a proč současně není reálné očekávat, že se inovace ve školách budou plošně šířit zdola. Na základě svých praktických zkušeností ukazuje, kudy podle něj vede cesta.

Překlad článku vydává SKAV, z. s. v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Celý článek ZDE.