Říjnový kulatý stůl (20. 10. 2011) – výstup

Téma: Kam směřuje naše školství?

Jak bude řešena koncepce našeho školství bez existence Národního programu vzdělávání?

Hrozí, že se naše školy opět vrátí od kompetenčního ke znalostnímu učení?

Nevracíme se od rozvoje osobnosti opět k výcviku poslušných?

Jak budou souviset školní vzdělávací programy s doporučenými osnovami?

Jak MŠMT zajistí kvalitní informace o školství bez Ústavu pro informace ve vzdělávání?

Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:
Mgr. Václav Klaus, ředitel PORG, poradce ministra školství
Ing. Ivan Smolka, ředitel Waldorfského lycea, člen SKAV
Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D., Univerzita Karlova
Ing. Miloš Rathouský, ředitel sekce, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Setkání moderoval Tomáš Feřtek z EDUin, o. p. s.

Kompletní zápis je k dispozici ZDE.

Zvukový záznam z kulatého stolu ZDE.

SKAV podpořil iniciativu proti ustanovení statusu veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

22.06.2011 17:20

Vetšína členských organizací SKAV podpořila níže uvedené tiskové prohlášení neziskových organizací proti zakotvení statusu veřejné prospěšnosti organizací v novele občanského zákoníku:

Tiskové prohlášení
k vládnímu návrhu ustanovení o veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

Ustanovení o statusu veřejné prospěšnosti, která byla dodatečně doplněna do vládního návrhu občanského zákoníku (§§ 146 – 152) mají charakter diskriminační, manipulativní a rozšiřující korupční prostředí. Je velmi pravděpodobné, že takto formulované principy statusu veřejné prospěšnosti budou zneužívány a nenaplní tak předkladateli deklarovaný účel.

Číst více

Červnový kulatý stůl (2011) – výstup

Je magistr zárukou dobrého učitelování?

Cílem červnového kulatého stolu bylo prostřednictvím odpovědí na následující otázky zodpovědět hlavní otázku setkání, zda je magisterské pedagogické studium zárukou dobrého výkonu učitelské profese:
● Od koho se dnes děti nejvíce učí? Víme to?
● Je nutné k pedagogické kvalifikaci magisterské studium pedagogiky?
● Hraje v učitelském vzdělání rozhodující roli odborná znalost nebo pedagogické dovednosti?
● Co nabízí zájemcům o práci učitele pedagogické minimum?
● Mají pedagogické fakulty konkurenci ve vzdělávání učitelů?
● Proč na pedagogické fakulty dlouhodobě chodí intelektuálně nejslabší třetina uchazečů o vysokoškolské studium? Umíme to změnit?
Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:
● Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., děkanka Pedagogické fakulty ZČU
● Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., ekonom CERGE-EI, člen NERV
● Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., Pedagogická fakulta UK

Pozvánka na červnový kulatý stůl

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s. Vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které se uskuteční dne 23. 6. 2011  od 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Aktuální téma jednání zní: „Je magistr zárukou dobrého učitelování?“ 

Pozvání k diskusi přijali: Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., děkanka Pedagogické fakulty ZČU; Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., ekonom CERGE-EI, člen NERV; Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., Pedagogická fakulta UK a Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka Střediska volného času Ivančice.

Více informací k aktuálnímu kulatému stolu naleznete zde.

Dubnový kulatý stůl (2011) – výstup

Stačí na cestě za ukázněnou třídou jen „utahovat šrouby“?

Dubnový kulatý stůl se zabýval vždy aktuálním tématem, kázeňským klimatem ve školách a možnostmi jeho ovlivňování. Jeho cílem bylo hledat odpovědi na následující otázky:
• Má kázeňské klima vliv na školní úspěšnost žáků?
• Kdo je za kázeň ve škole zodpovědný?
• Jaký dopad má na kázeň efektivní řízení školy?
• Mohou nám rodiče pomoci s vytvářením klidné pracovní atmosféry ve škole?
• Jak na rodiče, kteří odmítají se školou spolupracovat?
• Co vlastně mají řešit smlouvy s rodiči?

Pozvání k diskusi přijali:
• Mgr. Daniel Kaiser, ředitel ZŠ Jižní IV, Praha 4
• PaedDr. Blanka Janovská, ředitelka FZŠ prof. O. Chlupa, Praha 5
• PhDr. Václav Mertin, psycholog, FF UK
• PhDr. Jana Nováčková, CSc., psycholožka, SKAV
• Mgr. Alena Sobotová, výchovný poradce v ZŠ se speciálními třídami v Liberci