Publikace SKAV

"Spolu o kurikulu: Revize RVP ZV"

prosinec 2023

Publikaci si můžete přečíst ZDE.

Nová publikace: SKAV jsme my

únor 2023

Publikaci si můžete přečíst ZDE.

Nová publikace: Inspirativní rozhovory o spolupráci ve školách

leden 2022

Knížku s rozhovory s ředitelkami a řediteli základních škol si můžete přečíst ZDE.

Jak zlepšovat učení, wellbeing a rovné šance žáků v ČR prostřednictvím středního článku a dalších opatření

říjen 2021

Rádi bychom Vám představili publikaci s názvem „Jak zlepšovat učení, wellbeing a rovné šance žáků v ČR prostřednictvím středního článku a dalších opatření“, která shrnuje poznatky a zkušenosti získané během prvního roku Partnerství pro vzdělávání 2030+. 

Chceme lepší atmosféru ve školách aneb možnosti podpory wellbeingu

květen 2021

Tato publikace přináší užitečné tipy a inspirace, které vzešly z šetření provedeného na jaře 2021 na 72 základních školách z celé republiky sdružených v Asociaci ředitelů základních škol (AŘZŠ). Na vytvoření ankety se spolupodílela Pracovní skupina Partnerství pro vzdělávání 2030+ Wellbeing, ve které je AŘZŠ aktivně zapojená.

Wellbeing ve vzdělávání. Jak mu rozumíme a proč se mu věnovat?

prosinec 2020

Názory účastníků 11. Setkání lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka na téma Wellbeing ve vzdělávání – Jak mu rozumíme a proč se mu věnovat? konaného on-line dne 22. září 2020 zachycuje stejnojmenná publikace, kterou si můžete přečíst zde.

Sdílené priority 2030+

červen 2020

 

Jak by měl fungovat střední článek vedení regionálního školství v ČR, pokud má co nejlépe pomáhat zlepšovat vzdělávací výsledky dětí a snižovat nerovnosti?

duben 2020

Pilotní analýzu názorů vedoucích pracovníků ve vzdělávání zpracoval Vladimír Srb na základě dotazníkového šetření s účastníky celodenního Setkání lídrů v DOX (10. 3. 2020)

Jedná se o první předběžnou sondu mapující míru shody názorů na žádoucí podobu středního článku ve vzdělávání.

Kdy a jak měnit kurikulum

kol. autorů

1. vydání. Praha: SKAV, o. s., EDUin, o.p.s., 2010.

Studie byla vydána ve spolupráci s EDUin, o.p.s.

HODNOCENÍ: důvěra, dialog, růst

Hana Košťálová, Jana Straková a kolektiv autorů

Praha: SKAV, o. s., 2008.
 
Publikace byla vydána v rámci projektu: „Prostor pro sdílení a vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství”.
 
Vydání publikace spolufinancoval Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hl. m. Prahy.