Publikace SKAV

Jak by měl fungovat střední článek vedení regionálního školství v ČR, pokud má co nejlépe pomáhat zlepšovat vzdělávací výsledky dětí a snižovat nerovnosti?

Duben 2020

Pilotní analýzu názorů vedoucích pracovníků ve vzdělávání zpracoval Vladimír Srb na základě dotazníkového šetření s účastníky celodenního Setkání lídrů v DOX (10. 3. 2020)

Jedná se o první předběžnou sondu mapující míru shody názorů na žádoucí podobu středního článku ve vzdělávání.

Kdy a jak měnit kurikulum

kol. autorů

1. vydání. Praha: SKAV, o. s., EDUin, o.p.s., 2010.

Studie byla vydána ve spolupráci s EDUin, o.p.s.

HODNOCENÍ: důvěra, dialog, růst

Hana Košťálová, Jana Straková a kolektiv autorů

Praha: SKAV, o. s., 2008.
 
Publikace byla vydána v rámci projektu: „Prostor pro sdílení a vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství”.
 
Vydání publikace spolufinancoval Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hl. m. Prahy.