Lidé ve SKAV

Ředitelka

foto_Silvie_Pýchová_mini

Silvie Pýchová je výkonnou ředitelkou SKAV (od 2011). Od 2013 je také koordinátorkou iniciativy Úspěch pro každého žáka. Má za sebou praxi učitelky na gymnáziu, pracovala na Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy a v DZS jako koordinátorka evropských vzdělávacích programů. 2010-2016 zastávala funkci předsedkyně správní rady EDUin, kde působila také jako manažerka programů. Je  spoluzakladatelkou Centra kompetencí. V současnosti studuje na FSV UK doktorské studium v oboru Veřejná a sociální politika.

e-mail: silvie.pychova@skav.cz, tel.: 607 123 568

Výkonný výbor

Judita Kapicová (Asociace domácího vzdělávání) pracuje jako pedagožka a lektorka, pracovala v několika školách a podílela se na různých projektech a kurzech. Zabývá se převážně alternativním školstvím, podporuje rodiny s dětmi v domácím vzdělávání, spolupracuje s komunitními školami a zajímá se o svobodné vzdělávání.

 

 

Milan Kotík (AISIS) je pedagog a projektový manažer, autor a spolutvůrce mnoha inovativních vzdělávacích programů jako Dokážu to?, Škola pro Všechny, Školy v Pohybu, Minimalizace šikany, Delphi, Leadership for 21st Century. V minulosti byl členem poradní skupiny náměstkyně ministryně školství, člen výboru Fund For Education International School of Prague, člen monitorovacího výboru OPRLZ a OPVK.

 

 

Klára Šimáčková Laurenčíková (ČOSIV) je předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzívní vzdělávání. Vystudovala a nyní vyučuje speciální pedagogiku na PedF UK. Pracovala v Jedličkově ústavu a školách. Působila v nevládních organizacích zaměřených na pomoc osobám ohroženým domácím násilím a obchodováním s lidmi. Absolvovala psychoterapeutický výcvik a výcvik v somatickém koučování. Je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte a členkou poradního týmu ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně práce a sociálních věcí.

 

Tajemnice SKAV

Barbora Vobořilová, email: barbora.voborilova@skav.cz,  tel.: 777 633 796

Manažerka kanceláře

Zdeňka Andělová, email: zdenka.andelova@skav.cz,  tel.: 777 020 738

Produkce iniciativy Úspěch pro každého žáka

Monika Mrňávková, email: monika.mrnavkova@skav.cz, tel.: 605 524 969