Lidé ve SKAV

Ředitelka

foto_Silvie_Pýchová_mini

Silvie Pýchová je výkonnou ředitelkou SKAV (od 2011). Od 2013 je také koordinátorkou iniciativy Úspěch pro každého žáka. Má za sebou praxi učitelky na gymnáziu, pracovala na Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy a v DZS jako koordinátorka evropských vzdělávacích programů. 2010-2016 zastávala funkci předsedkyně správní rady EDUin, kde působila také jako manažerka programů. Je  spoluzakladatelkou Centra kompetencí. V současnosti studuje na FSV UK doktorské studium v oboru Veřejná a sociální politika.

e-mail: silvie.pychova@skav.cz, tel.: 607 123 568

 

Kontrolní výbor

Předseda Kontrolního výboru SKAV

Milan Kotík (AISIS) je pedagog a projektový manažer, autor a spolutvůrce mnoha inovativních vzdělávacích programů jako Dokážu to?, Škola pro Všechny, Školy v Pohybu, Minimalizace šikany, Delphi, Leadership for 21st Century. V minulosti byl členem poradní skupiny náměstkyně ministryně školství, člen výboru Fund For Education International School of Prague, člen monitorovacího výboru OPRLZ a OPVK.

Judita Kapicová (Asociace domácího vzdělávání) pracuje jako pedagožka a lektorka, pracovala v několika školách a podílela se na různých projektech a kurzech. Zabývá se převážně alternativním školstvím, podporuje rodiny s dětmi v domácím vzdělávání, spolupracuje s komunitními školami a zajímá se o svobodné vzdělávání.

 

Michal Kaderka (Učitelská platforma)  je absolventem pražské pedagogické fakulty. Začal učit již během studia na Lauderových školách při ŽOP a od roku 2010 učí na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Zároveň učí budoucí učitele na FF UK.

 

 

 

 

 

Tajemnice SKAV, administrativní podpora PS Střední článek

Barbora Vobořilová, email: barbora.voborilova@skav.cz,  tel.: 777 633 796

Manažerka kanceláře

Zdeňka Andělová, email: zdenka.andelova@skav.cz,  tel.: 777 020 738

Administrativní podpora PS Wellbeing

Klára Červinková, email: klara.cervinkova@skav.cz, tel.: 734 732 643

Produkce iniciativy Úspěch pro každého žáka

Monika Mrňávková, email: monika.mrnavkova@skav.cz, tel.: 605 524 969

Projektový manažer projektu Partnerství 2030+

Jakub Novák, email: jakub.novak@skav.cz, tel.: 604 341 394

PR specialistka (mediální komunikace)

Radka Hrdinová, email: radka.hrdinova@skav.cz, tel.: 603 177 791

PR specialistka (digitální média)

Pavlína Dravecká, email: pavlina.dravecka@skav.cz, tel.: 777 624 770

Finanční manažerka, HR manažerka

Lenka Drchotová, email: lenka.drchotova@skav.cz, tel.: 702 052 170