Lidé ve SKAV

Ředitelka

Petra Keprtová je ředitelkou SKAV od 1. 1. 2023. Profesí je sociální a speciální pedagožka s učitelskou praxí na základní škole. Tam začala hledat cesty, jak podporovat v rozvoji všechny děti, být dětem průvodcem na jejich cestě za poznáním a pozorovat, jak nakládají se zodpovědností za vlastní učení. Tuto zkušenost pak přenesla do lektorské a mentorské činnosti v rámci organizace JOB, kde má mimojiné na starosti spolupráci s vnějšími partnery. Jako mentorka se podílela na projektu Growth Mindset zaměřeném na podporu růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení. V současnosti společně s kolegy prozkoumává roli průvodce, který dlouhodobě provází školy jejich rozvojem. 

Kontrolní výbor

Předseda Kontrolního výboru SKAV

Milan Kotík (AISIS) je pedagog a projektový manažer, autor a spolutvůrce mnoha inovativních vzdělávacích programů jako Dokážu to?, Škola pro Všechny, Školy v Pohybu, Minimalizace šikany, Delphi, Leadership for 21st Century. V minulosti byl členem poradní skupiny náměstkyně ministryně školství, člen výboru Fund For Education International School of Prague, člen monitorovacího výboru OPRLZ a OPVK.

Magdalena Benešová (Post Bellum) se věnuje vzdělávání jako učitelka, lektorka, školitelka a metodička více než 20 let. S Post Bellum spolupracuje od roku 2011, kde je spoluatorkou vzdělávacích projektů jako Příběhy našich sousedů, Zážitkové workshopy Paměti národa, Vyprávěj příběhy a další. Od roku 2017 vede v Post Bellum vzdělávací oddělení. 

Kristýna Hrubanová (NaZemi) se dlouhodobě věnuje tématu vzdělávání a hledání cest, jak smysluplně učit a vzdělávat se v rámci limitů současné školy. Přeje si vzdělávání, které kriticky i kreativně vstupuje do současného dění a posiluje naději v lepší svět. Prakticky se věnuje lektorské a metodické činnosti, facilitaci skupinových procesů a externí výuce na Pedagogické fakultě MU. 

Magda Kvítková (Lesní mateřská škola) se profesně věnuje legislativě, poradenství a lektorování pro lesní MŠ a jejich zřizovatele. Je nadšeným pozorovatelem i aktérem dění v českém neziskovém sektoru. Do oblasti vzdělávání ji natrvalo přivedla práce v Asociaci lesních MŠ, kde je součástí týmu starajícího se o rozvoj lesních MŠ a klubů a to jak provázením lesních školek, tak ukotvením možnosti celoročního vzdělávání dětí v prostředí přírody v českém školském systému i legislativě obecně. Má dvě dcery.

Judita Kapicová (Asociace domácího vzdělávání) pracuje jako pedagožka a lektorka, pracovala v několika školách a podílela se na různých projektech a kurzech. Zabývá se převážně alternativním školstvím, podporuje rodiny s dětmi v domácím vzdělávání, spolupracuje s komunitními školami a zajímá se o svobodné vzdělávání.

 

 

Tajemnice a administrativní podpora SKAV

Barbora Vobořilová, email: barbora.voborilova@skav.cz,  tel.: 777 633 796

Manažerka kanceláře

Zdeňka Andělová, email: zdenka.andelova@skav.cz,  tel.: 777 020 738

Manažerka advokačních aktivit

Tamara Kováčová, email: tamara.kovacova@skav.cz,  tel.: 603 942 437

Produkce iniciativy Úspěch pro každého žáka

email: produkce@skav.cz

PR specialistka (mediální komunikace)

Radka Hrdinová, email: radka.hrdinova@skav.cz, tel.: 603 177 791

PR specialistka (digitální média)

Hana Svačinková, hana.svacinkova@skav.cz, tel.: +420 777 625 360

Finanční manažerka, HR manažerka

Lenka Drchotová, email: lenka.drchotova@skav.cz, tel.: 702 052 170