Lidé ve SKAV

Výkonný výbor (statutární orgán)

Judita Kapicová (Asociace domácího vzdělávání) pracuje jako pedagožka a lektorka, pracovala v několika školách a podílela se na různých projektech a kurzech. Zabývá se převážně alternativním školstvím, podporuje rodiny s dětmi v domácím vzdělávání, spolupracuje s komunitními školami a zajímá se o svobodné vzdělávání.

 

Lukáš Kohoutek (Jules a Jim) působí jako ředitel spolku Jules a Jim, lektor primární prevence pro děti a vzdělavatel pedagogů. Zabývá se situacemi kolem narušených vztahů ve třídě, v případě potřeby poskytuje asistenci škole při šetření a řešení šikany. Jeho druhá profesní role je spjata s Českou koalicí proti tabáku, která provozuje Národní linku pro odvykání kouření. Původní kvalifikací je teolog, během studií si prošel i medicínou a psychologií.

Milan Kotík (AISIS) je pedagog a projektový manažer, autor a spolutvůrce mnoha inovativních vzdělávacích programů jako Dokážu to?, Škola pro Všechny, Školy v Pohybu, Minimalizace šikany, Delphi, Leadership for 21st Century. V minulosti byl členem poradní skupiny náměstkyně ministryně školství, člen výboru Fund For Education International School of Prague, člen monitorovacího výboru OPRLZ a OPVK.

 

Klára Šimáčková Laurenčíková (ČOSIV) je předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzívní vzdělávání. Vystudovala a nyní vyučuje speciální pedagogiku na PedF UK. Pracovala v Jedličkově ústavu a školách. Působila v nevládních organizacích zaměřených na pomoc osobám ohroženým domácím násilím a obchodováním s lidmi. Absolvovala psychoterapeutický výcvik a výcvik v somatickém koučování. Je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte a členkou poradního týmu ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně práce a sociálních věcí.

Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. je dlouholetým odborníkem na vzdělávací technologie. Přes 30 let se věnuje vzdělávání učitelů, z toho podstatnou část strávil na PedF UK. Sám též učil a učí informatiku na ZŠ. Je členem VV JŠI a jejím zástupcem pro SKAV. Znám je svou kurátorskou činností, tj. předáváním nejnovějších poznatků oboru ve vhodné formě učitelům (Spomocník Metodického portálu RVP). Je členem odborných skupin NÚV pracujících na revizích RVP v oblasti ICT a MV. Má na starost spolupráci s EK na tvorbě standardů digitálních kompetencí škol a učitelů včetně vývoje evaluačních nástrojů a  postupů. Je hodnotitelem projektů Erasmus a Horizon na národní i evropské úrovni. A je metodickým garantem Digitálních center Elixíru.

Výkonná ředitelka

foto_Silvie_Pýchová_mini

Silvie Pýchová je výkonnou ředitelkou SKAV (od 2011). Od 2013 je také koordinátorkou iniciativy Úspěch pro každého žáka. Má za sebou praxi učitelky na gymnáziu, pracovala na Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy a v DZS jako koordinátorka evropských vzdělávacích programů. 2010-2016 zastávala funkci předsedkyně správní rady EDUin, kde působila také jako manažerka programů. Je  spoluzakladatelkou Centra kompetencí. V součanosti studuje na FSV UK doktorské studium v oboru Veřejná a sociální politika.

e-mail: silvie.pychova@skav.cz, tel.: 607 123 568

Tajemnice

Barbora Vobořilová, email: barbora.voborilova@skav.cz,  tel.: 777 633 796

Produkce iniciativy Úspěch pro každého žáka

Monika Mrňávková, email: monika.mrnavkova@skav.cz, tel.: 605 524 969