Zářijový Kulatý stůl SKAV a EDUin se bude věnovat učitelům

Rádi bychom Vás informovali o tom, že připravujeme zářijový Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se bude věnovat tématu: Jak si udržíme učitele a získáme nové?

Diskuze proběhne ve čtvrtek 26. září 2019 (14-16 hod.) v Pražském kreativním centru, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1.

Pozvánku najdete zde a na facebooku SKAV v následujících dnech.

Tisková zpráva k šetření DELPHI mezi aktéry ve vzdělávání v souvislosti s přípravou Strategie vzdělávací politiky 2030+

Příloha k tiskové zprávě

Výsledky šetření metodou Delphi

Souhrn komentářů z hodnocení

Identifikace prioritních témat ve vzdělávání podle skupin respondentů

Souhrn priorit sebraných v přípravné fázi

Fotogaleri z prezentace šetření Delphi 20. 6. 2019

Prezentace: Silvie Pýchová (SKAV), Vladimír Srb (Nadace České spořitelny) a Michal Pazour (TC AV)

 

 

Zveme vás na veřejnou prezentaci výsledků šetření DELPHI mezi aktéry ve vzdělávání v souvislosti s přípravou Strategie vzdělávací politiky 2030+

V dubnu jsme Vás oslovili s účastí v šetření metodou Delphi s cílem identifikovat priority ve vzdělávání v souvislosti s přípravou Strategie vzdělávací politiky 2030+. Rádi bychom Vás už nyní pozvali na prezentaci výsledků tohoto šetření, které proběhne 20. června 2019 od 9 do 10:30.