6 globálních kompetencí Michaela Fullana

Profesor Michael Fullan na konferenci Úspěch pro každého žáka představil v rámci své přednášky: Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky. Nové příležitosti k hluboké proměně koncept Hlubokého učení. Jde o propojení globálních kompetencí (6Cs) a akademických znalostí. Společně s jeho týmem v organizaci New pedagogies for deep learning spolupracují se školami v 10 zemích světa. Z jejich zkušeností a řady výzkumů vyplývá, že dochází k proměně role (nejen těchto) škol. “Škola přestává být místem, kde se jen předávají vědomosti z generace na generaci, a začíná být místem, kde se tvoří budoucnost. Školy se stávají hybateli změn, prostorem, kde lze řešit skutečné problémy dneška.” O kterých kompetencích Michael Fullan a jeho tým tedy mluví? Jedná se o rozvíjení charakteru, občanství, komunikaci, kritické myšlení a řešení problémů, spolupráci a kreativitu. 

Výsledky veřejné konzultace ke střednímu článku

Přinášíme výsledky veřejného šetření ke střednímu článku, na kterém jsme v projektu Partnerství 2030+ spolupracovali s Technologickým centrem Akademie věd ČR od 20. dubna do 20. května 2021. Páteční Prezentaci výsledků jsme shrnuli do tiskové zprávy. S kompletními výsledky se můžete seznámit ZDE, shrnutí těch hlavních je ZDE a také ve formě prezentace ZDE. Videozáznam z prezentace můžete zhlédnout ZDE.

Studie Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích

V rámci projektu Partnerství jsme vydali ve spolupráci s PAQ Research srovnávací studii  Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích. Tento materiál popisuje, jak se v 5 vybraných zemích, které mají výborné výsledky v oblasti vzdělávání i wellbeingu žáků, daří dosahování těchto cílů. Autory studie, která vznikla díky finanční podpoře od Nadace České spořitelny a Nadace RSJ, jsou Štěpán Kment, Václav Korbel a Daniel Prokop. Materiál, který slouží i jako inspirace pro stanovení indikátorů pro Partnerství 2030+, si můžete přečíst zde.

Pozvánka na Prezentaci výsledků a panelovou diskusi k veřejné konzultaci ke střednímu článku ve vzdělávání

Srdečně Vás zveme na Prezentaci výsledků a panelovou diskusi k veřejné konzultaci ke střednímu článku ve vzdělávání. Uvidíme se online v pátek 11. 6. od 10:00 do 12:00.

Veřejná konzultace ke střednímu článku probíhala od 20. dubna do 20. května 2021. V projektu Partnerství 2030+ jsme ji organizovali ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR. S výsledky šetření nás seznámí Michal Pazour.

Následné panelové diskuse se budou účastnit: Martina Běťáková z MŠMT, Jiří Krist z NS MAS, Zdeněk Slejška z NF Eduzměna, Oldřich Vávra ze SMS ČR, David Šimek ze SMO ČR, Vladimír Srb z Partnerství 2030+

Akcí bude provázet Silvie Pýchová.

Diváci budou moci sledovat streamovanou akci na Facebooku Partnerství. Zde bude také možné pokládat dotazy do panelové diskuse.

Za finanční podpory Nadace České spořitelny a Nadace RSJ.

Více informací o Veřejné konzultaci naleznete ZDE.

Ke studiu středního článku doporučujeme videoprezentaci členů pracovní skupiny Střední článek projektu Partnerství 2030+ a MŠMT.