Video záznam z Kulatého stolu SKAV a EDUin (19. 5. 2016) na téma Diplom nestačí