Česko-slovenské online debaty

BONUSOVOU DEBATU SLEDUJTE ONLINE na

https://aka.ms/skav

v pondělí 29. 6. 2020 v 16 hod.

Nouzový stav ve vzdělávání / řešení a příležitosti v ČR a SR

Speciální série česko-slovenských online debat

DEBATY SLEDUJTE ONLINE na

https://aka.ms/skav

vždy ve čtvrtek v čase 13–14 hod., konkrétně ve dnech:
30. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5.

a v pondělí 15. 6. 2020 výjimečně od 11 hod.

Bonusová debata: v pondělí 29. 6. 2020 od 16:00.

Hned šestkrát se ve virtuálním prostoru scházejí odborníci z Česka a ze Slovenska nad tématem „nouzový stav ve vzdělávání – řešení a příležitosti“. Speciální série česko-slovenských debat má být impulsem k trvalé a smysluplné změně každodenní reality, kterou žáci i jejich učitelé zažívají na cestě za vzděláním.

Cílem online debat je hledat odpovědi na otázky:

  • Jak nouzový stav ovlivnil vzdělávání v ČR a na Slovensku?
  • Co jsme se díky této situaci naučili?
  • Jaká opatření v této krizové situaci zafungovala?
  • Čemu by měla být věnována větší pozornost?
  • Co si z této situace chceme odnést do budoucna?

Pro větší efektivitu budou mít diskuze dva moderátory: Tomáše Feřtka (ČR) a Mateje Sapaka (SR).

Debaty pořádají Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV ČR) a Stála konferenciia aktérov vo vzdelávaní (SKAV SR).

VIDEOZÁZNAMY DEBAT

1. Česko-slovenská debata 30. 4. 2020

Diskutující

Petra Mazancová / Učitelská platforma (ČR)
Lenka Hečková / zástupkyně rodičů, ČOSIV (ČR)
Katarína Makara / FB skupina Zavretá škola (SR)
Viktor Križo / Slovenská komora učiteľov (SR)

2. Česko-slovenská debata 7. 5. 2020

Diskutující

Michal Černý / Asociace ředitelů ZŠ (ČR)
Milan Vácha / starosta, Psáry (ČR)
Alena Petáková / Združenie základných škôl Slovenska (SR)
Zuzana Almáši Koreňová / vedoucí odboru školství, Zvolen (SR)

3. Česko-slovenská debata 14. 5. 2020

Diskutující

Viktor Schilke / Česká středoškolská unie (ČR)
Radka Wildová / Univerzita Karlova, Praha (ČR)
Richard Šafárik / Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. (SR)
Zuzana Kovačičová / Univerzita Komenského v Bratislave (SR)

4. Česko-slovenská debata 21. 5. 2020

Diskutující

Eva Pavlíková / Česko.Digital (ČR)
Markéta Popelářová / studentka PedF UK, Otevřeno (ČR)
Andrej Bederka / Digitálna koalícia (SR)
Matej Gajdoš / Študentská rada vysokých škôl (SR)

5. Česko-slovenská debata 28. 5. 2020

Diskutující

Petr Winkler / Národní ústav duševního zdraví (ČR)
Tomáš Zatloukal / Česká školní inspekce (ČR)
Romana Kanovská / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (SR)
Alena Kopányiová / Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (SR)

6. Česko-slovenská debata 15. 6. 2020

Diskutující

Klára Laurenčíková / SKAV (ČR)
Robert Plaga / ministr školství, mládeže a tělovýchovy (ČR)
Viera Grohová / SKAV (SR)
Branislav Gröhling / minister školstva, vedy, výskumu a športu (SR)

Diskutující

Eva Hansson Böhm / Švédsko
Jarmila Buchová / Německo
Renáta Emilsson Pešková / Island
Dagmara Smalley / Spojené království

SHRNUTÍ ČESKO-SLOVENSKÝCH ONLINE DEBAT

1. Česko-slovenská debata 30. 4. 2020

Jak si učitelé a rodiče poradili s distančním vzděláváním? Poslechněte si debatu o českých a slovenských zkušenostech

Diskutující

Petra Mazancová / Učitelská platforma (ČR)
Lenka Hečková / zástupkyně rodičů, ČOSIV (ČR)
Katarína Makara / FB skupina Zavretá škola (SR)
Viktor Križo / Slovenská komora učiteľov (SR)

2. Česko-slovenská debata 7. 5. 2020

Jsme dobře připraveni, pokud se systém distanční výuky vrátí, říká Michal Černý

Diskutující

Michal Černý / Asociace ředitelů ZŠ (ČR)
Milan Vácha / starosta, Psáry (ČR)
Alena Petáková / Združenie základných škôl Slovenska (SR)
Zuzana Almáši Koreňová / vedoucí odboru školství, Zvolen (SR)

3. Česko-slovenská debata 14. 5. 2020

Pro úspěšnou distanční výuku je klíčová koordinace a sjednocení komunikačních a digitálních nástrojů

Diskutující

Viktor Schilke / Česká středoškolská unie (ČR)
Radka Wildová / Univerzita Karlova, Praha (ČR)
Richard Šafárik / Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. (SR)
Zuzana Kovačičová / Univerzita Komenského v Bratislave (SR)

4. Česko-slovenská debata 21. 5. 2020

Najednou je více vidět, jaké kvality učitelů v regionálním školství potřebujeme

Diskutující

Eva Pavlíková / Česko.Digital (ČR)
Markéta Popelářová / studentka PedF UK, Otevřeno (ČR)
Andrej Bederka / Digitálna koalícia (SR)
Matej Gajdoš / Študentská rada vysokých škôl (SR)

5. Česko-slovenská debata 28. 5. 2020

Zhruba ve třetině škol nezvládali ředitelé během krize pedagogické vedení svého sboru, řekl Tomáš Zatloukal

Diskutující

Petr Winkler / Národní ústav duševního zdraví (ČR)
Tomáš Zatloukal / Česká školní inspekce (ČR)
Romana Kanovská / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (SR)
Alena Kopányiová / Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (SR)

6. Česko-slovenská debata 15. 6. 2020

Ministři školství vyzvali nevládní organizace ke spolupráci na tvorbě vzdělávacích materiálů

Diskutující

Klára Laurenčíková / SKAV (ČR)
Robert Plaga / ministr školství, mládeže a tělovýchovy (ČR)
Viera Grohová / SKAV (SR)
Branislav Gröhling / minister školstva, vedy, výskumu a športu (SR)

TISKOVÉ ZPRÁVY

DALŠÍ VÝSTUPY

Nabízíme Vám shrnutí 5. česko-sloveských online debat, které organizoval SKAV v období 30. 4. – 28. 5. 2020. Tento materiál slouží jako podklad pro poslední online debatu za účasti zástupkyň českého a slovenského SKAV a ministrů školství obou zemí 15. 6. 2020 (11:00–12:00 hod.).

Celé shrnutí si můžete přečíst zde