Pozvánka na dubnový kulatý stůl na téma: Co doopravdy říká o našem školství zpráva OECD?

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s. Vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které pořádáme dne 19. 4. 2012 od 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Pozvání k diskusi přijali: Ing. Michaela Šojdrová, ČŠI; PhDr. David Greger, Ph.D., Pedagogická fakulta UK; PhDr. Martin Chvál, Ph.D., NÚV, Pedagogická fakulta UK; RNDr. Pavla Polechová, CSc., ČOSIV.
Pozvánka je k dispozici ZDE.

Březnový kulatý stůl – výstup

Cílem březnového kulatého stolu bylo se prostřednictvím odpovědí na následující otázky dozvědět: Teach for America aneb jak v USA získávají zajímavé lidi pro učitelkou profesi.
Může být šestinedělní kurz a dvouletá odborná podpora dostatečnou kvalifikací pro pedagoga? Je rozumné otevírat šoly pedagogickým laikům? Potřebujeme ve šolách specialisty z nepedagogických oborů? Co mohou přnést pedagogičí laici do škol a za jakých okolností? Jaká jsou rizika programů jako je Teach for America? Jak by mohla vypadat domácí obdoba pedagogického programu Teach for America?
Pozvání na tento kulatý stůl přijali tito panelisté:
Jennifer Ventimiglia, absolventka programu Teach for America, stipendistka Fulbrightova programu v ČR
Hana Košťálová, členka výboru SKAV, o.s., Kritické myšlení, o.s.
Karel Rýdl, prorektor Univerzity Pardubice
Iva Stuchlíková, členka Akreditační komise ČR, Pedagogická fakulta JČU

Setkání moderoval Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s.

Odkazy: zápis z kulatého stolu, prezentace J. Ventimiglia, zvukové záznamy.

Pozvánka na březnový kulatý stůl na téma: Teach for America aneb jak v USA získávají zajímavé lidi pro učitelskou profesi

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s. Vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které tentokrát pořádáme ve spolupráci s Fulbrightovou komisí.  Kulatý stůl se koná dne 22. 3. 2012 od 10.00 hod. mimořádně v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1).

Kulatý stůl bude zahájen přednáškou Jennifer Ventimiglia, absolventkou programu Teach for America (TFA), který se snaží získat pro učitelskou profesi vzdělané lidi z jiných oborů. Na přednášku bude navazovat diskuze s domácími odborníky. Svou účast v odborné diskuzi přislíbily prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, členka Akreditační komise ČR, a PhDr. Hana Košťálová, členka výboru SKAV, o. s., Kritické myšlení, o. s.

Pozvánka ZDE.

Únorový kulatý stůl – výstup

Cílem prosincového kulatého stolu bylo se prostřednictvím odpovědí na následující otázky dozvědět: Jakou revizi RVP si přejí učitelé základních a středních škol?

Jak revize RVP může přispět ke zlepšování výsledků vzdělávání? Co si myslí učitelská veřejnost o rámcových vzdělávacích programech? Jak často a jakým způsobem by měla probíhat revize RVP? Kdo by měl formulovat zadání pro revizi RVP a kdo kontroluje, zda byla provedena dobře či špatně? Měli by do revize RVP mluvit i učitelé? A jak to zařídit? Víme, jak podobné revize probíhají v zahraničí?Jak současná revize RVP ovlivní proměnu našich škol?

Pozvání na tento kulatý stůl přijali tito panelisté:
Mgr. Tomáš Pavlas, odborný pracovník, NÚV
PhDr. Stanislava Krčková, bývalá ředitelka VÚP
RNDr. Jiří Kuhn, ředitel Gymnázia Nymburk, předseda Asociace gymnázií ČR
Mgr. Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo nám., Praha, předseda PAU, prezident APU

Setkání moderoval Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s.

Odkazy: zápis z kulatého stolu, prezentace T. Pavlase, prezentace S. Krčkové, kompletní zvukový záznam.