Červnový kulatý stůl na téma: Co očekáváme od nového ministra v oblasti regionálního školství?

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s., uspořádaly dne 21. 6. 2012 od 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 kulatý stůl na téma:
Co očekáváme od nového ministra v oblasti regionálního  školství?
Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
  • Co je možné udělat pro skutečné zlepšení výsledků žáků?
  • Je nutné v tuto chvíli měnit způsob financování českých škol?
  • Jakým způsobem bychom měli podporovat dobrou pedagogickou praxi?
  • Jakým směrem by se měl vyvíjet projekt plošného testování a potřebujeme ho doopravdy?
  • Kam bude směřovat revize Rámcových vzdělávacích programů?
Pozvání k diskusi přijali: PhDr. Ondřej Hausenblas, zástupce SKAV, o.s., Kritické myšlení, o.s.; PhDr. Miroslava Kopicová, bývalá ministryně školství, ředitelka Národního vzdělávacího fondu o.p.s.; Mgr. Ondřej Liška, bývalý ministr školství, předseda Strany zelených; Mgr. Hana Stýblová, prezidentka Asociace ředitelů základních škol ČR; Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., vedoucí katedry sociální a veřejné politiky, Institut sociologických studií  UK FSV.
Pozvánka je k dispozici ZDE.

SKAV pořádal v Senátu konferenci Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich důsledky

SKAV ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a Pomáháme školám k úspěchu o. p. s. pořádal konferenci Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich důsledky, která se konala 28. května 2012 v prostorách Senátu.

Konference 2012: Úvodní příspěvek prof. Heluse

V rámci konference Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich důsledky, kterou pořádal SKAV, o. s., ve spolupráci se Senátem PČR a Pomáháme školám k úspěchu o. p. s. dne 28. 5. 2012 v prostorách Senátu, přednesl prof. Zdeněk Helus úvodní příspěvek na téma:

Je vzdělávání tím, čím má být ? A ne-li, v čem je problém ?

Jeho písemná podoba je k dispozici ZDE.

Pozvánka na dubnový kulatý stůl na téma: Co doopravdy říká o našem školství zpráva OECD?

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s. Vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které pořádáme dne 19. 4. 2012 od 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Pozvání k diskusi přijali: Ing. Michaela Šojdrová, ČŠI; PhDr. David Greger, Ph.D., Pedagogická fakulta UK; PhDr. Martin Chvál, Ph.D., NÚV, Pedagogická fakulta UK; RNDr. Pavla Polechová, CSc., ČOSIV.
Pozvánka je k dispozici ZDE.