Výstupy říjnového kulatého stolu (25. 10. 2012)

Říjnový Kulatý stůl SKAV a EDUin se konal ve spolupráci s projektem Česko hledá budoucnost ve čtvrtek 25. října 2012 v ZŠ Vodičkova, Praha 1. Věnoval se tématu Národní program vzdělávání a diskutovalo se o těchto otázkách:

Má ministerstvo školství ztrácet čas s Národním programem vzdělávání, nebo má raději řešit praktické problémy?
 • Potřebujeme nový koncepční materiál o našem vzdělávání?
 • Je lepší NPV vytvořit, nebo raději škrtnout zmínku o něm ze zákona?
 • V čem se vlastně liší Bílá kniha, Strategie 2020 a NPV?
 • K čemu má sloužit Strategie 2020?
 • Změnily v našem školství koncepční materiály jako Bílá kniha něco podstatného?
 • Co se změní, když přepíšeme cíle vzdělávání ve školském zákoně?
 • Je řešení praktických problémů školství řešitelné bez změny cílů a nových strategických dokumentů?

Pozvání k diskusi přijali: Mgr. et Mgr. René Brož, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, MÚ Turnov; Mgr. Jana Hrubá, členka SKAV, šéfredaktorka Učitelských listů; Ing. Jan Koucký, Ph.D., ředitel Střediska vzdělávací politiky, Pedagogická fakulta, UK v Praze,  Mgr. Jiří Nantl, LL.M., 1. náměstek ministra školství; Doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., Ústav pedagogických věd, MU, Brno.

Pozvánka

Prezentace: R. Brož P. Novotný

Zápis z kulatého stolu

Komentáře SKAV k tezím ČSSD ke vzdělávání

SKAV byl vyzván, aby poskytl své připomínky k tezím pro volební program ČSSD: http://www.cssd.cz/program/program-podle-vas/politika-vzdelavani/. Vzhledem k tomu, že vítáme jakoukoliv příležitost pro diskuzi o vzdělávání, poskytli jsme své komentáře, které si můžete přečíst zde:

Komentář SKAV k programovým tezím ČSSD pro veřejnou debatu s názvem Spravedlivé reformy podle ČSSD

Rádi se se zapojíme do diskuze i nad dalšími koncepčními materiály, obrátit se na nás můžete na emailové adrese: info@skav.cz.

Výstupy ze zářijového kulatého stolu k mezigeneračnímu učení

Setkání se konalo v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 za podpory Francouzského institutu v Praze a MŠMT. Cílem kulatého stolu bylo prezentovat francouzské a české příklady mezigeneračního vzdělávání a diskutovat o jeho přínosech. Příspěvky, týkající se oblasti mezigeneračního vzdělávání, přednesli tito odborníci:

– Carole Gadet, francouzská expertka zabývající se otázkami mezigeneračního vzdělávání: Projekt Ensemble demain;

– Prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., FF MU, Brno: Výzkum Mezigenerační učení v rodině;

– Ing. Dana Steinová, CCV KD Vltavská, Praha: Projekt Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata;

– Mgr. Pavel Sumec, ZŠ Sedmikráska o. p. s, Rožnov pod Radhoštěm: Projekt Příběhy dvou generací

Prezentace: Milada RabušicováPavel Sumec Dana Steinová

Zápis z kulatého stolu

Pozvánka

Stanovisko SKAV k situaci v řízení regionálního školství

Hlavní body stanoviska:

Za prioritní požadavky v současné situaci ve školství SKAV považuje následující:

1. Je nutné zbavit se v řízení školství kabinetního rozhodování a dosáhnout otevřenosti MŠMT k diskusi se všemi aktéry vzdělávání.

2. Získávání dat potřebných pro řízení vzdělávacího systému považujeme za důležité, ale je nutno zastavit používání neadekvátního nástroje, jímž je plošné, srovnávací testování. Získávání dat pro řízení nemůže být zaměňováno ani se zpětnou vazbou pro žáky a učitele.

3. Tvorba a zavádění systému profesního růstu učitelů i kurikulární reforma a revize RVP musí být založeny na maximální participaci těch, jichž se týkají.

Celé stanovisko ZDE.

Červnový kulatý stůl na téma: Co očekáváme od nového ministra v oblasti regionálního školství?

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s., uspořádaly dne 21. 6. 2012 od 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 kulatý stůl na téma:
Co očekáváme od nového ministra v oblasti regionálního  školství?
Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
 • Co je možné udělat pro skutečné zlepšení výsledků žáků?
 • Je nutné v tuto chvíli měnit způsob financování českých škol?
 • Jakým způsobem bychom měli podporovat dobrou pedagogickou praxi?
 • Jakým směrem by se měl vyvíjet projekt plošného testování a potřebujeme ho doopravdy?
 • Kam bude směřovat revize Rámcových vzdělávacích programů?
Pozvání k diskusi přijali: PhDr. Ondřej Hausenblas, zástupce SKAV, o.s., Kritické myšlení, o.s.; PhDr. Miroslava Kopicová, bývalá ministryně školství, ředitelka Národního vzdělávacího fondu o.p.s.; Mgr. Ondřej Liška, bývalý ministr školství, předseda Strany zelených; Mgr. Hana Stýblová, prezidentka Asociace ředitelů základních škol ČR; Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., vedoucí katedry sociální a veřejné politiky, Institut sociologických studií  UK FSV.
Pozvánka je k dispozici ZDE.

SKAV pořádal v Senátu konferenci Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich důsledky

SKAV ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a Pomáháme školám k úspěchu o. p. s. pořádal konferenci Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich důsledky, která se konala 28. května 2012 v prostorách Senátu.

Konference 2012: Úvodní příspěvek prof. Heluse

V rámci konference Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich důsledky, kterou pořádal SKAV, o. s., ve spolupráci se Senátem PČR a Pomáháme školám k úspěchu o. p. s. dne 28. 5. 2012 v prostorách Senátu, přednesl prof. Zdeněk Helus úvodní příspěvek na téma:

Je vzdělávání tím, čím má být ? A ne-li, v čem je problém ?

Jeho písemná podoba je k dispozici ZDE.