Prosincový kulatý stůl (15. 12. 2011) – výstup

Téma: V čem pomůže a uškodí nový systém financování?

Cílem prosincového kulatého stolu bylo se prostřednictvím odpovědí na následující otázky dozvědět: V čem pomůže a uškodí nový systém financování?

• Jakým způsobem nový systém financování přispěje ke zlepšování výsledků českých žáků?
• Jaké by mělo být rozdělení pravomocí mezi ministerstvem a kraji v oblasti financování?
• Jakým způsobem bude v novém systému financování zohledněna situace venkovských škol?
• Není stanovení minimálního počtu žáků v rozporu s inkluzívním vzděláváním?
• Má o platu učitele rozhodovat ředitel?

Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:
• Ing. Vlastimil Finke, ředitel odboru financování, MŠMT
• Mgr. Stanislav Kutálek, předseda profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací, Českomoravský odborový svaz,
• PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně Školské komise, Svaz měst a obcí ,
• Mgr. Jaroslava Simonová, Asociace pro domácí vzdělávání, zástupkyně SKAV
• Jana Jíšová, ekonomka ZŠ a MŠ Postupice, zastupitelka obce Postupice

Diskusi moderoval Tomáš Feřtek z EDUin, o.p.s.

Zápis je k dispozici ZDE.

Listopadový kulatý stůl (24 11. 2011) – výstup

Téma: Má být ředitel manažerem školy nebo lídrem pedagogického procesu?
K zodpovězení ústřední otázky listopadového kulatého stolu, zda má být ředitel manažerem školy nebo lídrem pedagogického procesu, přispěly odpovědi na dílčí otázky, k nimž se vyjadřovali pozvaní panelisté.
Nakolik je ředitel klíčová osobnost při proměně školy?
• Jak máme vybírat lidi vhodné k pedagogickému vedení učitelů?
• Má ředitel čas na vedení svých učitelů?
• Jak mění postavení ředitele současná novela školského zákona?
• Je správné, že o řediteli rozhodují zřizovatelé z obcí a krajů?
• Proč se na ředitelská místa často nedostávají ti nejlepší?
• Co může ministerstvo udělat pro podporu správného výběru ředitelů?

Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:

• RNDr. Jindřich Kitzberger, Centrum školského managementu PedF UK, generální ředitel Duhovka Group, a. s.,
• RNDr. Lenka Honová, ředitelka Základní školy Zlín, Okružní, zástupkyně Asociace ředitelů základních škol,
• Ing. Ivo Mikulášek, ředitel Základní a mateřské školy Dobronín,
• Ing. Karel Abrahám, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Beroun.
Diskusi moderoval Tomáš Feřtek z EDUin, o.p.s.
Zápis je k dispozici ZDE.

Říjnový kulatý stůl (20. 10. 2011) – výstup

Téma: Kam směřuje naše školství?

Jak bude řešena koncepce našeho školství bez existence Národního programu vzdělávání?

Hrozí, že se naše školy opět vrátí od kompetenčního ke znalostnímu učení?

Nevracíme se od rozvoje osobnosti opět k výcviku poslušných?

Jak budou souviset školní vzdělávací programy s doporučenými osnovami?

Jak MŠMT zajistí kvalitní informace o školství bez Ústavu pro informace ve vzdělávání?

Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:
Mgr. Václav Klaus, ředitel PORG, poradce ministra školství
Ing. Ivan Smolka, ředitel Waldorfského lycea, člen SKAV
Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D., Univerzita Karlova
Ing. Miloš Rathouský, ředitel sekce, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Setkání moderoval Tomáš Feřtek z EDUin, o. p. s.

Kompletní zápis je k dispozici ZDE.

Zvukový záznam z kulatého stolu ZDE.