SKAV podpořil iniciativu proti ustanovení statusu veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

22.06.2011 17:20

Vetšína členských organizací SKAV podpořila níže uvedené tiskové prohlášení neziskových organizací proti zakotvení statusu veřejné prospěšnosti organizací v novele občanského zákoníku:

Tiskové prohlášení
k vládnímu návrhu ustanovení o veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

Ustanovení o statusu veřejné prospěšnosti, která byla dodatečně doplněna do vládního návrhu občanského zákoníku (§§ 146 – 152) mají charakter diskriminační, manipulativní a rozšiřující korupční prostředí. Je velmi pravděpodobné, že takto formulované principy statusu veřejné prospěšnosti budou zneužívány a nenaplní tak předkladateli deklarovaný účel.

Číst více

Červnový kulatý stůl (2011) – výstup

Je magistr zárukou dobrého učitelování?

Cílem červnového kulatého stolu bylo prostřednictvím odpovědí na následující otázky zodpovědět hlavní otázku setkání, zda je magisterské pedagogické studium zárukou dobrého výkonu učitelské profese:
● Od koho se dnes děti nejvíce učí? Víme to?
● Je nutné k pedagogické kvalifikaci magisterské studium pedagogiky?
● Hraje v učitelském vzdělání rozhodující roli odborná znalost nebo pedagogické dovednosti?
● Co nabízí zájemcům o práci učitele pedagogické minimum?
● Mají pedagogické fakulty konkurenci ve vzdělávání učitelů?
● Proč na pedagogické fakulty dlouhodobě chodí intelektuálně nejslabší třetina uchazečů o vysokoškolské studium? Umíme to změnit?
Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:
● Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., děkanka Pedagogické fakulty ZČU
● Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., ekonom CERGE-EI, člen NERV
● Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., Pedagogická fakulta UK

Pozvánka na červnový kulatý stůl

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s. Vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které se uskuteční dne 23. 6. 2011  od 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Aktuální téma jednání zní: „Je magistr zárukou dobrého učitelování?“ 

Pozvání k diskusi přijali: Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., děkanka Pedagogické fakulty ZČU; Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., ekonom CERGE-EI, člen NERV; Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., Pedagogická fakulta UK a Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka Střediska volného času Ivančice.

Více informací k aktuálnímu kulatému stolu naleznete zde.

Dubnový kulatý stůl (2011) – výstup

Stačí na cestě za ukázněnou třídou jen „utahovat šrouby“?

Dubnový kulatý stůl se zabýval vždy aktuálním tématem, kázeňským klimatem ve školách a možnostmi jeho ovlivňování. Jeho cílem bylo hledat odpovědi na následující otázky:
• Má kázeňské klima vliv na školní úspěšnost žáků?
• Kdo je za kázeň ve škole zodpovědný?
• Jaký dopad má na kázeň efektivní řízení školy?
• Mohou nám rodiče pomoci s vytvářením klidné pracovní atmosféry ve škole?
• Jak na rodiče, kteří odmítají se školou spolupracovat?
• Co vlastně mají řešit smlouvy s rodiči?

Pozvání k diskusi přijali:
• Mgr. Daniel Kaiser, ředitel ZŠ Jižní IV, Praha 4
• PaedDr. Blanka Janovská, ředitelka FZŠ prof. O. Chlupa, Praha 5
• PhDr. Václav Mertin, psycholog, FF UK
• PhDr. Jana Nováčková, CSc., psycholožka, SKAV
• Mgr. Alena Sobotová, výchovný poradce v ZŠ se speciálními třídami v Liberci