Stanovisko SKAV k situaci v řízení regionálního školství

Hlavní body stanoviska:

Za prioritní požadavky v současné situaci ve školství SKAV považuje následující:

1. Je nutné zbavit se v řízení školství kabinetního rozhodování a dosáhnout otevřenosti MŠMT k diskusi se všemi aktéry vzdělávání.

2. Získávání dat potřebných pro řízení vzdělávacího systému považujeme za důležité, ale je nutno zastavit používání neadekvátního nástroje, jímž je plošné, srovnávací testování. Získávání dat pro řízení nemůže být zaměňováno ani se zpětnou vazbou pro žáky a učitele.

3. Tvorba a zavádění systému profesního růstu učitelů i kurikulární reforma a revize RVP musí být založeny na maximální participaci těch, jichž se týkají.

Celé stanovisko ZDE.

Červnový kulatý stůl na téma: Co očekáváme od nového ministra v oblasti regionálního školství?

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s., uspořádaly dne 21. 6. 2012 od 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 kulatý stůl na téma:
Co očekáváme od nového ministra v oblasti regionálního  školství?
Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
  • Co je možné udělat pro skutečné zlepšení výsledků žáků?
  • Je nutné v tuto chvíli měnit způsob financování českých škol?
  • Jakým způsobem bychom měli podporovat dobrou pedagogickou praxi?
  • Jakým směrem by se měl vyvíjet projekt plošného testování a potřebujeme ho doopravdy?
  • Kam bude směřovat revize Rámcových vzdělávacích programů?
Pozvání k diskusi přijali: PhDr. Ondřej Hausenblas, zástupce SKAV, o.s., Kritické myšlení, o.s.; PhDr. Miroslava Kopicová, bývalá ministryně školství, ředitelka Národního vzdělávacího fondu o.p.s.; Mgr. Ondřej Liška, bývalý ministr školství, předseda Strany zelených; Mgr. Hana Stýblová, prezidentka Asociace ředitelů základních škol ČR; Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., vedoucí katedry sociální a veřejné politiky, Institut sociologických studií  UK FSV.
Pozvánka je k dispozici ZDE.

SKAV pořádal v Senátu konferenci Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich důsledky

SKAV ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a Pomáháme školám k úspěchu o. p. s. pořádal konferenci Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich důsledky, která se konala 28. května 2012 v prostorách Senátu.

Konference 2012: Úvodní příspěvek prof. Heluse

V rámci konference Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich důsledky, kterou pořádal SKAV, o. s., ve spolupráci se Senátem PČR a Pomáháme školám k úspěchu o. p. s. dne 28. 5. 2012 v prostorách Senátu, přednesl prof. Zdeněk Helus úvodní příspěvek na téma:

Je vzdělávání tím, čím má být ? A ne-li, v čem je problém ?

Jeho písemná podoba je k dispozici ZDE.