Únorový kulatý stůl – výstup

Cílem prosincového kulatého stolu bylo se prostřednictvím odpovědí na následující otázky dozvědět: Jakou revizi RVP si přejí učitelé základních a středních škol?

Jak revize RVP může přispět ke zlepšování výsledků vzdělávání? Co si myslí učitelská veřejnost o rámcových vzdělávacích programech? Jak často a jakým způsobem by měla probíhat revize RVP? Kdo by měl formulovat zadání pro revizi RVP a kdo kontroluje, zda byla provedena dobře či špatně? Měli by do revize RVP mluvit i učitelé? A jak to zařídit? Víme, jak podobné revize probíhají v zahraničí?Jak současná revize RVP ovlivní proměnu našich škol?

Pozvání na tento kulatý stůl přijali tito panelisté:
Mgr. Tomáš Pavlas, odborný pracovník, NÚV
PhDr. Stanislava Krčková, bývalá ředitelka VÚP
RNDr. Jiří Kuhn, ředitel Gymnázia Nymburk, předseda Asociace gymnázií ČR
Mgr. Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo nám., Praha, předseda PAU, prezident APU

Setkání moderoval Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s.

Odkazy: zápis z kulatého stolu, prezentace T. Pavlase, prezentace S. Krčkové, kompletní zvukový záznam.

Pozvánka na únorový kulatý stůl na téma: Jakou revizi RVP si přejí učitelé základních a středních škol?

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s. Vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které se uskuteční dne 16. 2. 2012 od 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Pozvání k diskusi přijali: Mgr. Tomáš Pavlas, odborný pracovník, NÚV; PhDr. Stanislava Krčková, bývalá ředitelka VÚP; RNDr. Jiří Kuhn, ředitel Gymnázia Nymburk, předseda Asociace gymnázií ČR; Mgr. Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo nám., Praha, předseda PAU.
Pozvánka je k dispozici ZDE.

Lednový kulatý stůl (19. 1. 2012) – výstup

Cílem prosincového kulatého stolu bylo se prostřednictvím odpovědí na následující otázky dozvědět: K čemu mohou či nemohou být výsledky plošných testů užitečné?

Jaké jsou zkušenosti z pilotního testování?
Jak budou testy ověřovat dosažení standardu?
Jakým způsobem se bude měřit přidaná hodnota školy?
Jak budeme zjišťovat klima na školách?
Přinese testování učitelům využitelné informace?
Jak budeme ověřovat netestovatelné části standardů vzdělávání?
Kdo poskytne školám potřebné technické vybavení pro zajištění testování?
Jak budou zajištěny srovnatelné podmínky pro testované žáky, pokud jich část bude používat počítač a část tištěnou formu testů?

Pozvání na tento kulatý stůl přijali tito panelisté:
RNDr. Jana Straková, Ph.D., výzkumná pracovnice, ISEA
Mgr. Jiří Dvořák, Ph.D., výzkumný pracovník, Scio, s.r.o.
Mgr. Maja Bihelerová, ředitelka ZŠ Bílá 1, Praha 6
Ing. Václav Nádvorník, zástupce ředitele, ZŠ Londýnská

Setkání moderoval Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s.

Odkazy: zápis z kulatého stolu prezentace J. Strakové prezentace J. Dvořákakompletní zkukový záznam videozáznam otázek položených ČŠI.

Pozvánka na lednový kulatý stůl na téma: K čemu mohou či nemohou být výsledky plošných testů užitečné?

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s. Vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které se uskuteční dne 19. 1. 2012 od 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Pozvání k diskusi přijali: RNDr. Jana Straková, Ph.D., výzkumná pracovnice, ISEA; Mgr. Jiří Dvořák, Ph.D., výzkumný pracovník, Scio, s.r.o.; Mgr. Maja Bihelerová, ředitelka ZŠ Bílá 1, Praha 6; Ing. Václav Nádvorník, zástupce ředitele, ZŠ Londýnská.
Pozvánka je k dispozici ZDE.