Listopadový Kulatý stůl SKAV a EDUin se bude věnovat Hlavním směrům Strategie 2030+ a uskuteční se v rámci veletrhu Schola Pragensis

Rádi bych Vás informovali, že listopadový Kulatý stůl SKAV a EDUin bude věnován tématu: V čem jsou pro nás přínosné Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky 2030+?

Debata se uskuteční 28. 11. (14-16 hod.) v rámci veletrhu Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha.

Potvrzení účastníci panelové diskuze: J. Beran (MŠMT), V. Doležilová (Rodiče za inkluzi), J. Jirásko (Asociace ředitelů ZŠ), F. Kuchař (MHP), J. Kulich (Výbor pro vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj, Pavučina), K. Laurenčíková (ČOSIV, MZdr), J. Nantl (CEITEC MU). Moderuje: S. Pýchová (SKAV)

Na 31. 10. připravujeme kulatý stůl na téma slučování NÚV a NIDV

Říjnový Kulatý stůl SKAV a EDUin bude na téma: NIDV + NÚV = ?

Budeme se věnovat otázkám: Jak by měl fungovat nový národní pedagogický institut? Jaký typ státní organizace ve školství potřebujeme? Jaké jsou na ni požadavky, aby se docílilo kvalitní revize RVP a rozvoje DVPP? Vyplatilo se nám v minulosti zrušení VÚP, ÚIV, NIDM, NÚOV, IPPP? Jaké bychom měli mít nároky na vedení takové organizace?

Termín: 31. 10. (14-16 hod.)
Místo: Pražské kreativní centrum, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1
Pozvánka bude k dispozici zde a na facebooku v následujících dnech.

SKAV organizuje 2. ročník Veletrhu Úspěch pro každého žáka pro Místní akční plány

SKAV ve spolupráci s Národní sítí MAS a Městskou částí Praha 7 a za finanční podpory Nadace České spořitelny pořádá 2. ročník Veletrhu Úspěch pro každého žáka, a to v termínu 29. -30. 11. 2019 v ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha 7.  Součástí programu budou hospitace ve výuce, reflexe s učiteli, veletrh podpůrných organizací, panelová diskuze zástupců MAP, prezentace vybraných vzdělávacích programů, série workshopů se zaměřením na kolegiální podporu a mnoho dalších příležitostí pro navázání nových kontaktů a spolupráce. Jak vypadal loňský 1. ročník veletrhu se můžete podívat zde. Počítáme s účastí zástupců cca 100 Místních akčních plánů napříč ČR a okolo 50 odborníků z podpůrných organizací, které se hlásí k iniciativě Úspěch pro každého žáka.