Červnový Kulatý stůl SKAV a EDUin byl k tématu přípravy dětí na obranu státu a mimořádné události

Poslední Kulatý stůl SKAV a EDUin v tomto školním roce se zaměřil na téma:

Jak připravovat děti ve škole na obranu státu a mimořádné
události?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. června 2017 v ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Pozvaní účastníci panelové diskuze: O. Andrys (ČŠI), P. Fruhbauerová (NaZemi), I. Gerhát (POKOS, MO ČR), S. Pohořelý (MŠMT), M. Řezáč (Občankáři.cz) a E. Tilcerová (GŘ HZS)

Pozvánka

Stanovisko SKAV k tématu

Květnový Kulatý stůl SKAV a EDUin byl věnován revizi kurikula

Květnový Kulatý stůl SKAV a EDUin řešil téma:

Je potřeba dnes měnit Rámcový vzdělávací program pro základní školy?

Debata se uskutečnila ve čtvrtek 25. května 2017 v ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Účastníci panelové diskuze: I. Cichoňová (ZŠ Angel, Praha 12), O. Doležalová (Společnost Montessori ČR, SKAV), D. Růžičková  (NÚV), K. Tomek (NÚV) a J. Tupý  (spoluautor RVP ZV)

Pozvánka

Březnový Kulatý stůl SKAV a EDUin se věnoval tématu zakládání nových škol

Březnový Kulatý stůl SKAV a EDUin byl na téma:

Proč rodiče zakládají nové školy místo, aby své děti umístili do té
nejbližší?

Debata se uskutečnila ve čtvrtek 23. 3. 2017 (10-12 hod.) v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Účastníci panelové diskuze: J. Kitzberger (Duhovka Group), P. Kraemer (Institut pro podporu inovativního vzdělávání), L. Macášková Hejbalová (Projekt ScioŠkol), P. Sakáčová (Dobrá škol(k)a, Zlín), J. Straková (ÚVRV, PedF UK) a D. Vodová (Spolek Hůrka, Kutná Hora)

Pozvánka

Článek s výstupy z kulatého stolu

Stanovisko SKAV k tématu výchovy k obraně státu

Členské organizace SKAV vydaly odborné stanovisko k současnému způsobu naplňování tématu výchovy k obraně státu na českých školách.

SKAV_stanovisko_POKOS_obr

 

Stanovisko v plném znění najdete ZDE.

10. 3. 2017 bude za SKAV k této problematice vystupovat Petra Fruhbauerová ze členské organizace NaZemi na Festivalu Jeden svět, kde bude promítán dokument České televize Výchova k válce.

SKAV se rozšířil o další 2 nové členy

Stálá konference asociací ve vzdělávání mezi své členy přijala další dvě organizace: Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu a Asociaci Montessori ČR. Celkem máme aktuálně 28 členských organizací. Pokud se svou prací a působením ve vzdělávání identifikujete s principy zakotvenými v Desateru o vzdělávání a měli byste zájem zapojit svou organizaci do SKAV, kontaktujte nás na info@skav.cz.