Lednový kulatý stůl se věnoval kariérnímu řádu

První Kulatý stůl SKAV a EDUin v roce 2014 se uskutečnil dne 16. ledna 2014 (10 – 12,30 hod.) v aule ZŠ Vodičkova, Praha 1, na téma:

Jak pomůže zavedení kariérního řádu kvalitě výuky na školách?

Pozvání do panelové diskuze přijali: V. Beran (ZŠ Kunratice), J. Korda (ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8), J. Kuhn (Gymnázium Nymburk, AŘG ČR, NIDV), V. Spilková (PedF UK), M. Ševčík (ZŠ Londýnská, Praha 2).

Pozvánka – Shrnutí na EDUin – Audio záznam – Zápis

Nové číslo Zpravodaje SKAV a PF 2014

Vážení příznivci SKAV,
rádi bychom Vám popřáli všechno nejlepší a hodně zdraví a energie do nového roku a nabídli Vám ke čtení nové číslo našeho Zpravodaje SKAV, kde najdete poohlédnutí za již neexistující organizací NEMES, která významně přispěla k rozvoji vzdělávání v ČR. Přečíst si můžete rozhovor s jejím posledním předsedou a akutálně čestným členem SKAV Janem Kovařovicem.
Těšíme se na setkání s Vámi na některé z akcí, které připravujeme na rok 2014!

Zpravodaj SKAV č. 6

zpravodaj6_obr

Prohěhl prosincový kulatý stůl k situaci ředitelů škol

Prosincový Kulatý stůl SKAV a EDUin se uskutečnil 12. 12. 2013 (10 – 12 hod.) v aule ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Diskutováno bylo téma:

Ředitel školy versus zřizovatel. Vidí kvalitu školy stejně?

Pozvání do panelové diskuze přijali: P. Němeček (viceprezident Asociace ředitelů ZŠ), J. Procházka (bývalý předseda školské rady ZŠ TGM Poděbrady), J. Stárek (předseda Asociace ředitelů ZUŠ), M. Štiková (předsedkyně Školské komise, Svaz měst a obcí ČR) a J. Krejčí (MŠMT).

Pozvánka

Listopadový kulatý stůl – tentokrát k závěrům pilotáže plošných testů v 5. a 9. třídách

Listopadový kulatý stůl se konal v termínu 21. 11. (11 – 13 hod.). Akce proběhla v aule ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Kulatý stůl se věnoval vyhodnocení pilotáže plošných testů v 5. a 9. ročnících ZŠ.

Panelové diskuze se zúčastnili:

M. Erbeková (ZŠ Mnichovice), J. Fryč (MŠMT), L. Felcmanová (ČOSIV, PedF UK), H. Chalušová (STOP plošnému testování) a T. Zatloukal (ČŠI)

Pozvánka

Závěry kulatého stolu

Říjnový kulatý stůl přeplněnosti tříd- výstupy

Říjnový kulatý stůl SKAV a EDUin se uskutečnl v mimořádném termínu 31. října 2013. Konal se bude i na jiném místě než obvykle: Era svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1.

Téma: Jak (se) učit ve třídě se třiceti dětmi?

Diskutovali: P. Bannert (MŠMT), P. Ducháčková-Chotková (Komise pro výchovu a vzdělávání, Praha 6), O. Králová (ZŠ Kunratice), V. Lacina (MŠ a ZŠ Klecany), P. Najvar (PedF MU) a Z. Nováková (ZŠ Praha Satalice).

Pozvánka

Závěry kulatého stolu

Video záznam z kulatého stolu

Výstupy z kulatého stolu k volbám (19. 9. 2013)

Zářijový kulatý stůl se konal k tématu parlamentních voleb. U této příležitosti jsme pozvali zástupce politických stran. Pozvání do panelové diskuze přijali: P. Fiala (ODS), I. Gabal (KDU-ČSL), M. Chládek (ČSSD), O. Liška (SZ), D. Navrátilová (LIDEM), L. Wagnerová (Piráti) a J. Zlatuška (ANO). Kulatý stůl se uskutečnil ve čtvrtek 19. 9. 2013 (10-12,30 hod.) v aule ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Pozvánka – video záznam – zápis