Listopadový Kulatý stůl SKAV a EDUin se věnoval tématu fyzických trestů ve škole i v rodině

Listopadový Kulatý stůl SKAV a EDUin se konal už 12. 11. a věnoval se tomuto tématu:

Považujeme facku za legitimní výchovný prostředek?
Jak se v České republice stavíme k fyzickým trestům ve výchově?
Jak mají učitelé reagovat na agresivní chování žáků?
Jakou podporu potřebují učitelé, aby takové situace zvládali profesionálně?
Kde je hranice mezi zodpovědností školy a rodičů za chování žáků?
Debata se uskutečnila v ZŠ Vodičkova , Praha 1, 12. listopadu (10-12,30 hod.).

Říjnový Kulatý stůl SKAV a EDUin se konal na téma: Proč je téma inkluze tak výbušné?

Kulatý stůl SKAV a EDUin se uskutečnil 15. října 2015 (10-12,30 hod.) v aule ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Téma: Proč je téma inkluze tak výbušné?

Panelové diskuze se účastnili: P. Baxová (Rodiče za inkluzi), J. Kendíková (ZŠ J. Gutha-Jarkovského), K. Laurenčíková (ČOSIV), V. Slavík (město Žlutice), M. Smékalová (Škola 21) a M. Šmídová (ASNEP)

Pozvánka

Zářijový Kulatý stůl SKAV a EDUin se věnoval vzdělávání dětí cizinců

Zářijový Kulatý stůl SKAV a EDUin se zabýval tématem:

Jak jsme připraveni na vzdělávání dětí cizinců?

Debata se uskutečnila 17. 9. 2015 (10-12,30 hod.) v aule ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Pozvaní panelisté: J. Fidrmuc (MŠMT), A. Jechová (MČ Praha 12), R. Khalil (rodič cizinec), T. Martínková (ZŠ nám. Curieových, Praha 1) a K. Titěrová (META, o. p. s.)

Pozvánka

Článek o kulatém stole

Kulatý stůl SKAV a EDUin k tématu proměn trhu práce

Červnový Kulatý stůl SKAV a EDUin jsme věnovali tématu:

Co bude potřebovat dnešní prvňák jako budoucí uchazeč o práci?

Akce se uskutečnila 18. 6. 2015 (10,00-12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Pozvání do panelové diskuze přijali: L. Al-Dabagh (Beneš a Lát a.s.), M. Jabůrková (IBM, Svaz průmyslu a dopravy ČR),  L. Pfeirer (M. C. Triton), R. Špicar (Aspen Institute Prague, Svaz průmyslu a dopravy ČR) a P. Zima (Seznam.cz).

Pozvánka

Výstupy z kulatého stolu