Únorový Kulatý stůl SKAV a EDUin se věnoval tématu: Je škola bezpečné prostředí pro reflexi dění ve společnosti?

Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se uskutečnil 18. 2. 2016 v ZŠ Vodičkova, Praha 1, se věnoval tématu: Je škola bezpečné prostředí pro reflexi dění ve společnosti?

Účastníci panelové diskuze: A. Baumannová (Gymnázium Hodonín), J. Jirásko (ZŠ Lázně Bělohrad, Asociace ředitelů ZŠ), S. Murad (PF JČU), M. Musil (Gymnázium J. Palacha, Sdružení soukromých škol), J. Raiterman (Centrum současného umění DOX) a M. Řezáč (Občankáři.cz)

Pozvánka

Článek na EDUin

Článek na tyden.cz

Lednový Kulatý stůl SKAV a EDUin byl o Auditu vzdělávacího systému

První letošní Kulatý stůl SKAV a EDUin proběhl 21. ledna 2016 (10-12,30 hod., ZŠ Vodičkova, Praha 1) na téma:

Proč se zabývat auditem vzdělávacího systému?

Účastníci panelové diskuze: D. Dvořák (ÚVRV PedF UK), B. Kartous (EDUin), J. Kuhn (AŘG), S. Štech (MŠMT) a V. Trojan (CŠM PedF UK)

Tiskovou zprávu k Auditu vzdělávacího systému (2015) najdete ZDE.

Pozvánka

Článek EDUin o kulatém stole

V prosinci proběhl Kulatý stůl SKAV a EDUin s těmi, komu je vzdělávání určeno

Prosincový Kulatý stůl SKAV a EDUin proběhl 10. 12 (10-12,30 hod.) ve Francouzském institutu, Štěpánská 35, Praha 1. Tentokrát jsme si pozvali samotné účastníky vzdělávání – žáky. Oslovili jsme ty, kteří mají zájem se k obsahu a formám vzdělávání, které je jim nabízeno, veřejně vyjadřovat. Založili za tím účelem Středoškolskou unii.

Téma kulatého stolu: Co si myslí středoškoláci o školách, na nichž se vzdělávají?

Pozvánka

Článek o kulatém stole

Listopadový Kulatý stůl SKAV a EDUin se věnoval tématu fyzických trestů ve škole i v rodině

Listopadový Kulatý stůl SKAV a EDUin se konal už 12. 11. a věnoval se tomuto tématu:

Považujeme facku za legitimní výchovný prostředek?
Jak se v České republice stavíme k fyzickým trestům ve výchově?
Jak mají učitelé reagovat na agresivní chování žáků?
Jakou podporu potřebují učitelé, aby takové situace zvládali profesionálně?
Kde je hranice mezi zodpovědností školy a rodičů za chování žáků?
Debata se uskutečnila v ZŠ Vodičkova , Praha 1, 12. listopadu (10-12,30 hod.).