Otevíráme registraci na konferenci Úspěch pro každého žáka 3. 11. 2020

Otevíráme registraci a srdečně vás zveme na avizovanou online konferenci k aktuálním tématům vzdělávací politiky. Místo původního dubnového termínu se sejdeme v úterý 3. listopadu 2020, a to online!

S PROGRAMEM I S ŘEČNÍKY se můžete dopředu seznámit na webu konference ucimekvalitne.cz.

Na konferenci vystoupí prof. Andy Hargreaves, vládní konzultant mnoha zemí na “střední článek ve vzdělávání” a emeritní profesor Bostonské univerzity. Dalším řečníkem bude Olli-Pekka Heinonen, bývalý finský ministr školství a současný ředitel finské Národní agentury pro vzdělávání. Virtuálně se budete moci setkat i s Miroslavem Hřebeckým z EDUin a se Silvií Pýchovou ze Stálé konference asociací ve vzdělávání a s dalšími odborníky z českého vzdělávacího prostředí. 

Číst více

Pozvánka na Kulatý stůl: Jak organizovat výuku v éře nejistoty? (1. 10. 2020)

Na 1. října připravujeme první Kulatý stůl SKAV a EDUin v tomto školním roce, a to na téma: Jak organizovat výuky v éře nejistoty? Kulatý stůl proběhne kompletně online, sledovat ho budete moct na facebooku SKAV a bude z něj pořízen videozáznam.

Pozvaní účastníci panelové diskuze: Ondřej Andrys (náměstek ústředního školního inspektora, ČŠI), Martina Běťáková (MŠMT), František Halada (člen Rady Asociace ředitelů ZŠ), Zdeňka Jágrová (ředitelka Hygienické stanice hl.m. Prahy), Klára Koubská (ředitelka ZŠ SMART, Roudnice nad Labem), Kateřina Schejbalová (ředitelka ZŠ Strančice) a Zdeňka Trestrová (Ministerstvo zdravotnictví). Online debatu bude moderovat Miroslav Hřebecký (EDUin).

Změny v členské základně SKAV

V červnu 2020 došlo k obměně v členské základně SKAV. Tu nyní tvoří 30 organizací a asociací. Připojila se k nám Lipka, jedna z největších a nejstarších organizací v České republice, které se věnují environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Lipka má ve svých aktivitách široký záběr, věnuje se napříč všem věkovým skupinám od malých dětí po dospělé.

Toto jsou slova zástupců organizace: „Motivace k připojení ke SKAV je nasnadě. Je to platforma pro smysluplnou diskusi o progresivních změnách ve vzdělávání, což je v souladu s naší vizí. Chceme společnost, která dokáže vidět svět v souvislostech. A jak naše nosné téma napovídá, vzděláváním a všestrannou osvětou usilujeme o společnost natolik citlivou k přírodě, že v budoucnu nebude potřeba žádných Lipek ani jejich vzdělávacích aktivit.“

Jsme rádi, že Lipka doplní různorodost témat, na která se naši členové zaměřují, a těšíme se na spolupráci. Zároveň děkujeme organizaci Člověk v tísni, která se rozhodla nebýt přímým členem stálé konference, za dlouhodobý přínos ke konstruktivní debatě.  Podle zástupců organizace Člověk v tísni jsou důvody tyto: “Jak je pestrost názorů v interní diskusi obohacující, při formulaci veřejných stanovisek opakovaně zjišťujeme, že vidíme díky rodinám, které podporujeme, jiné priority, než kam směřuje většinový názor SKAV. Je zřejmé, že komunikace s veřejností a politickými aktéry, která by vyhovovala všem, nebude dostatečně konkrétní, stanoviska výrazná, doporučení srozumitelná.” 

Těšíme se na příležitosti vzájemné spolupráce v dalších oblastech.