Květnový Kulatý stůl SKAV a EDUin byl věnován revizi kurikula

Květnový Kulatý stůl SKAV a EDUin řešil téma:

Je potřeba dnes měnit Rámcový vzdělávací program pro základní školy?

Debata se uskutečnila ve čtvrtek 25. května 2017 v ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Účastníci panelové diskuze: I. Cichoňová (ZŠ Angel, Praha 12), O. Doležalová (Společnost Montessori ČR, SKAV), D. Růžičková  (NÚV), K. Tomek (NÚV) a J. Tupý  (spoluautor RVP ZV)

Pozvánka

Březnový Kulatý stůl SKAV a EDUin se věnoval tématu zakládání nových škol

Březnový Kulatý stůl SKAV a EDUin byl na téma:

Proč rodiče zakládají nové školy místo, aby své děti umístili do té
nejbližší?

Debata se uskutečnila ve čtvrtek 23. 3. 2017 (10-12 hod.) v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Účastníci panelové diskuze: J. Kitzberger (Duhovka Group), P. Kraemer (Institut pro podporu inovativního vzdělávání), L. Macášková Hejbalová (Projekt ScioŠkol), P. Sakáčová (Dobrá škol(k)a, Zlín), J. Straková (ÚVRV, PedF UK) a D. Vodová (Spolek Hůrka, Kutná Hora)

Pozvánka

Článek s výstupy z kulatého stolu

Stanovisko SKAV k tématu výchovy k obraně státu

Členské organizace SKAV vydaly odborné stanovisko k současnému způsobu naplňování tématu výchovy k obraně státu na českých školách.

SKAV_stanovisko_POKOS_obr

 

Stanovisko v plném znění najdete ZDE.

10. 3. 2017 bude za SKAV k této problematice vystupovat Petra Fruhbauerová ze členské organizace NaZemi na Festivalu Jeden svět, kde bude promítán dokument České televize Výchova k válce.

SKAV se rozšířil o další 2 nové členy

Stálá konference asociací ve vzdělávání mezi své členy přijala další dvě organizace: Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu a Asociaci Montessori ČR. Celkem máme aktuálně 28 členských organizací. Pokud se svou prací a působením ve vzdělávání identifikujete s principy zakotvenými v Desateru o vzdělávání a měli byste zájem zapojit svou organizaci do SKAV, kontaktujte nás na info@skav.cz.

Únorový Kulatý stůl SKAV a EDUin se zabýval spádovostí ZŠ a MŠ

Únorový Kulatý stůl SKAV a EDUin se konal v termínu 23. 2. 2017 (10-12 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Téma:  Kam „spadne“ vaše dítě? Co řeší spádovost škol a školek?

Účastníci panelové diskuze: V. Bazalová (Kancelář veřejného ochránce práv), V. Doležilová (Rodiče za inkluzi), M. Erbeková (ZŠ Mnichovice), I. Langr (Statutární město Liberec), J. Vatalová (MŠMT)

Pozvánka

Kulatý stůl SKAV a EDUin k tématu mezinárodních šetření PISA a TIMSS

Lednový Kulatý stůl SKAV a EDUin se konal 19. 1. 2017 (10-12 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1, na téma:

Chceme, aby se čeští žáci zlepšovali v mezinárodních šetřeních
PISA a TIMSS?

Účastníci panelové diskuze: J. Basl (ČŠI), D. Jirotková (H-mat, PedF UK), H. Košťálová (Kritické myšlení, Pomáháme školám k úspěchu), D. Münich (CERGE-EI, IDEA), M. Rusek (PedF UK) a S. Štech (MŠMT)

Pozvánka

Článek o kulatém stole