Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co máme očekávat od Národní rady pro vzdělávání?

Listopadový Kulatý stůl SKAV a EDUin se zabýval tématem: Co máme očekávat od Národní rady pro vzdělávání?

Debata proběhla 20. listopadu 2014 (10,00-12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Panelové diskuze se účastnili: J. Kulich (Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER, H. Maršov), M. Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy), K. Rýdl (Univerzita Pardubice), Z. Slejška (EDUin) a A. Veselý (FSV UK)

Pozvánka

Výstupy z diskuze

Seriál Jany Hrubé – Mozaika pedagogického hnutí

V sekci NEMES najdete nově odkazy na seriál Jany Hrubé (čestné členky SKAV), který publikuje v Učitelských listech a dokumentuje tak vývoj pedagogického hnutí od roku 1989. Toto zajímavé čtení ukazuje, jak se neumíme příliš poučit z minulosti a udržovat kontinuitu nejen v aktivitách shora, ale i zdola.

Kulatý stůl v září se věnoval jednotným přijímacím zkouškám

První Kulatý stůl SKAV a EDUin v novém školním roce věnoval tématu:

Nakolik jednotné přijímací zkoušky na SŠ naplňují Strategii 2020?

Kulatý stůl se uskutečnil ve čtvrtek 18. 9. 2014 (10 – 12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Panelové diskuze se zúčastnili: A. Dytrt (Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem, Asociace ředitelů gymnázií), J. Jarošová (Evangelická
akademie – VOŠ sociální práce a SOŠ), J. Kitzberger (Centrum
školského managementu PedF UK, ředitel pro pedagogiku a koncepci, Duhovka Group, a. s.), J. Nekuda (Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, Asociace
hotelových škol), M. Pečeňová (Za sklem, o. s., Naděje pro autismus) a I. Smolka (Waldorfské lyceum, SKAV)

Pozvánka

Článek s výstupy z kulatého stolu

Červnový kulatý stůl se věnoval Strategii 2020

Je za námi poslední Kulatý stůl SKAV a EDUin před letními prázdninami. Akce proběhla 12. června 2014 (10 – 12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1, a věnovali jsme se tématu:

Kam povede náš vzdělávací systém Strategie 2020?

Pozvání do panelové diskuze přijali: K. Laurenčíková (SKAV, ČOSIV), J. Nantl (Středoevropský technologický institut), P. Pavlík (MŠMT), A. Pons (OECD), J. Straková (ÚVRV PedF UK), J. Zelený (Svaz průmyslu a dopravy)

Pozvánka

Prezenatce A. Pons (OECD) v češtině a v angličitně

Tisková zpráva EDUin