Prosincový Kulatý stůl SKAV a EDUin se bude věnovat celoživotnímu vzdělávání

Již 12. prosince se uskuteční prosincový Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma:

Má celoživotní vzdělávání u nás na růžích ustláno?

Účasníci panelové diskuze:Klára Bezděková (MŠMT), O. Horák (Centrum občanského vzdělávání), E. Kavková (EKS, Expertní komora kariérového poradenství), T. Langer (EPALE), L. Němec (ČMKOS) a M. Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy ČR). Moderuje M. Hřebecký (EDUin).

Termín: 12. 12. 2019 14-16 hod.

Místo: Pražské kreativní centrum, Staroměstském náměstí 4/1, Praha, 2. patro, číslo dv. 219.

Listopadový Kulatý stůl SKAV a EDUin se bude věnovat Hlavním směrům Strategie 2030+ a uskuteční se v rámci veletrhu Schola Pragensis

Rádi bych Vás informovali, že listopadový Kulatý stůl SKAV a EDUin bude věnován tématu: V čem jsou pro nás přínosné Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky 2030+?

Debata se uskuteční 28. 11. (14-16 hod.) v rámci veletrhu Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha.

Potvrzení účastníci panelové diskuze: J. Beran (MŠMT), V. Doležilová (Rodiče za inkluzi), J. Jirásko (Asociace ředitelů ZŠ), F. Kuchař (MHP), J. Kulich (Výbor pro vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj, Pavučina), K. Laurenčíková (ČOSIV, MZdr), J. Nantl (CEITEC MU). Moderuje: S. Pýchová (SKAV)