Na 31. 10. připravujeme kulatý stůl na téma slučování NÚV a NIDV

Říjnový Kulatý stůl SKAV a EDUin bude na téma: NIDV + NÚV = ?

Budeme se věnovat otázkám: Jak by měl fungovat nový národní pedagogický institut? Jaký typ státní organizace ve školství potřebujeme? Jaké jsou na ni požadavky, aby se docílilo kvalitní revize RVP a rozvoje DVPP? Vyplatilo se nám v minulosti zrušení VÚP, ÚIV, NIDM, NÚOV, IPPP? Jaké bychom měli mít nároky na vedení takové organizace?

Termín: 31. 10. (14-16 hod.)
Místo: Pražské kreativní centrum, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1
Pozvánka bude k dispozici zde a na facebooku v následujících dnech.

SKAV organizuje 2. ročník Veletrhu Úspěch pro každého žáka pro Místní akční plány

SKAV ve spolupráci s Národní sítí MAS a Městskou částí Praha 7 a za finanční podpory Nadace České spořitelny pořádá 2. ročník Veletrhu Úspěch pro každého žáka, a to v termínu 29. -30. 11. 2019 v ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha 7.  Součástí programu budou hospitace ve výuce, reflexe s učiteli, veletrh podpůrných organizací, panelová diskuze zástupců MAP, prezentace vybraných vzdělávacích programů, série workshopů se zaměřením na kolegiální podporu a mnoho dalších příležitostí pro navázání nových kontaktů a spolupráce. Jak vypadal loňský 1. ročník veletrhu se můžete podívat zde. Počítáme s účastí zástupců cca 100 Místních akčních plánů napříč ČR a okolo 50 odborníků z podpůrných organizací, které se hlásí k iniciativě Úspěch pro každého žáka.

Zářijový Kulatý stůl SKAV a EDUin se bude věnovat učitelům

Rádi bychom Vás informovali o tom, že připravujeme zářijový Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se bude věnovat tématu: Jak si udržíme učitele a získáme nové?

Diskuze proběhne ve čtvrtek 26. září 2019 (14-16 hod.) v Pražském kreativním centru, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1.

Pozvánku najdete zde a na facebooku SKAV v následujících dnech.