Iniciativa Úspěch pro každého žáka

SKAV, z. s. koordinuje iniciativu Úspěch pro každého žáka, neformální síť organizací, které se učí společně rozvíjet v České republice kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého žáka v každé škole.

Více o iniciativě na uspechzaka.cz

Součástí této iniciativy je také specifická aktivita Podpora MAP v Ústeckém a Karlovarském kraji

Partneři: MAP ORP Chomutov, MAP ORP Ústí nad Labem, MAP ORP Sokolov

Finanční partner: Nadace České spořitelny

Cíl: vybudovat silnou síť realizátorů MAP a ředitelů škol v těchto dvou krajích.

 

7. 12. 2020     Minikonference pracovních skupin pro rovné příležitosti MAPů v Karlovarském a Ústeckém kraji  
 
Pozoruhodných 72 zájemců přilákala minikonference pracovních skupin pro rovné příležitosti MAPů v Ústeckém a Karlovarském kraji, pořádaná SKAVem v pondělí 7. 12.  2020. K online akci nazvané Žáci se sociálním znevýhodněním v distanční výuce: Dobrá praxe z jara a podzimu se připojili manažerky a manažeři všech 17 realizujících MAPů napříč oběma kraji, kteří přizvali různorodé aktéry: ředitele škol, pedagogy, koordinátory inkluze na školách či v obcích, zástupce NNO, pedagogicko-psychologických poraden a další. Setkání otevřeli Zdeňka Juklová, ředitelka ZŠ a MŠ Velké Hamry, a Zbyněk Němec z ČOSIV a Pedagogické fakulty UK. Na prezentaci jejich profesních zkušeností navázali účastníci debatou o tom, co se jim samotným osvědčilo při distanční výuce uvedených skupin žáků, ať už to byla spolupráce s celostátními donory, místními neziskovými organizacemi, zastupitelstvy obcí či asistenty pedagoga na školách.

5. 11. 2020     Webinář pro MAPy v Ústeckém a Karlovarském kraji

Ve čtvrtek 5. 11. 2020 se technologičtí inovátoři z Česka Digital setkali s více než 31 řediteli ZŠ a manažery MAPů z Karlovarského a Ústeckého kraje. Devadesátiminutový diskusní webinář zprostředkoval SKAV v rámci projektu Podpora MAPů v Karlovarském a Ústeckém kraji. Webinářem provázeli Eva Pavlíková, provozní ředitelka Česko Digital, a Miroslav Vysušil, koordinátor projektu Učíme online. Webinář byl zamýšlen jako diskusní setkání s cílem zaujmout ředitele a manažery nabídkou konkrétní a praktické podpory, kterou může poskytnout komunita expertních dobrovolníků – znalců technologií spolupracujících s Česko Digital. Záměr se podařilo naplnit: třicítka účastníků aktivně diskutovala jak na chatu, tak prostřednictvím přímých otázek. Kromě toho odpovídali experti i na otázky zaslané – především ze škol – předem. Seminář byl realizován na základě zjištěných potřeb realizátorů MAP a ředitelů škol v těchto dvou krajích. Tuto aktivitu může SKAV realizovat díky finanční podpoře od Nadace České spořitelny a je navázána na dlouhodobou spolupráci s MAPy v rámci iniciativy Úspěch pro každého žáka.

26. 5. 2020 – Webinář pro MAPy v Ústeckém kraji

26. 5. uspořádal SKAV v rámci projektu Podpora MAP v krajích webinář nazvaný Formativní hodnocení – hodnocení pro růst. Setkáním provázel Zdeněk Dlabola, Job – spolek pro inovace. Zúčastnili se 4 manažeři a manažerky MAPů z Ústeckého kraje. Cílem webináře bylo vybavit účastníky argumenty pro využívání formativního hodnocení jako nástroje efektivního přístupu k učení, umožnit jim zvážení rizik spojených s realizací změn pro jednotlivé učitele či školy, zprostředkovat jim přehled o tomto tématu. Takto hodnotí toto školení Karel Straka z MAP Chomutov: „Byl to balzám, … úplně super! Prosím o záznam prezentace a další odkazy. Teď to bude o samostudiu a budu rád, když se budeme zase k tématu moci sejít – už asi ne do prázdnin, ale třeba později.“ Tomuto webináři předcházel webinář k online facilitaci s Tomášem Vokáčem s DofE v dubnu. A setkání všech manažerů z Ústeckého a Karlovarského kraje za účasti Kláry Laurenčíkové v březnu. Výstupem tohoto projektu je vybudování silné odborné sítě realizátorů MAP a ředitelů škol v těchto dvou krajích.