Erasmus+ Spolu k novému kurikulu

V období 1. 5. 2022 – 30. 6. 2023 je SKAV součástí bilaterálního projektu se slovenským SKAV financoveném prostřednictvím programu Erasmus +. Projekt Spolu k novému kurikulu má za cíl především umožňovat setkávání členů a aktérů SKAV CZ a SKAV SK s cílem podpořit možnou tématickou budoucí spolupráci mezi zapojenými organizacemi a aktéry z obou zemí. Projekt navazuje na předchozí dlouhodobou spolupráci se SKAV SK, kde příkladem mohu být česko-slovenské debaty nad aktuálními tématy během pandemie COVID – 19. Téma, které je pro obě země v tuto chvíli aktuální je revize kurikula probíhající současně v Česku i na Slovensku. Aktuální projekt tedy má za cíl posilovat odbornost zapojených organizací vzhledem k obsahu a implementaci kompetenčně pojatého kurikula a to jak prostřednictvím sdílení vlastních zkušeností, tak možnosti setkávání se zahraničními odborníky. 

Pokud se do aktivit projektu chcete zapojit,  pište na tamara.kovacova@skav.cz

K základním aktivitám projektu patří:

  1. sběr příkladů dobré praxe a idetifikace bariér k implementaci kompetenčně pojatého kurikula
  2. čtyři odborná on-line setkání k tématu kompetenčně pojatého kurikula 
  3. dvě třídenní setkání naživo jedno v ČR a jedno na Slovensku
  4. pre-meeting Implementace kompetenčně zaměřeného kurikula – zkušenosti ze zahraničí, ČR a SR ke konferenci Digitální wellbeing dětí. 

Nejbližší plánované akce:

28. listopadu 2022

Pre-meeting Implementace kompetenčně zaměřeného kurikula – zkušenosti ze zahraničí, ČR a SR ke konferenci Digitální wellbeing dětí

29. listopadu 2022

Konference Digitální wellbeing dětí

27.-29. března 2023

Setkání SKAV CZ a SKAV SK, hotel Žabětínský dvůr, Brno. (Předběžný program ZDE).