Tisková zpráva k šetření DELPHI mezi aktéry ve vzdělávání v souvislosti s přípravou Strategie vzdělávací politiky 2030+

Příloha k tiskové zprávě

Výsledky šetření metodou Delphi

Souhrn komentářů z hodnocení

Identifikace prioritních témat ve vzdělávání podle skupin respondentů

Souhrn priorit sebraných v přípravné fázi

Fotogaleri z prezentace šetření Delphi 20. 6. 2019

Prezentace: Silvie Pýchová (SKAV), Vladimír Srb (Nadace České spořitelny) a Michal Pazour (TC AV)