Listopadový Kulatý stůl SKAV a EDUin se věnoval minimální bodové hranici pro přijetí na SŠ

Listopadový Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se věnoval tématu:

Proč (ne)máme potřebu zavádět minimální bodovou hranici pro přijetí na SŠ?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. 11. 2018 (14-16 hod.) v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Potvrzení účastníci panelové debaty: P. Bannert (MŠMT), J. Korda (ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8), L. Krejčová (FF UK), R. Sáblík (Smíchovská SPŠ, Praha 5), J. Straková (ÚVRV PedF UK) a K. Ubr (KrÚ Kraje Vysočina).

Stanovisko ČŠI

Vyjádření Asociace ředitelů gymnázií

SKAV_pozvanka_kulate-stoly_listopad2018_800px