Prohěhl prosincový kulatý stůl k situaci ředitelů škol

Prosincový Kulatý stůl SKAV a EDUin se uskutečnil 12. 12. 2013 (10 – 12 hod.) v aule ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Diskutováno bylo téma:

Ředitel školy versus zřizovatel. Vidí kvalitu školy stejně?

Pozvání do panelové diskuze přijali: P. Němeček (viceprezident Asociace ředitelů ZŠ), J. Procházka (bývalý předseda školské rady ZŠ TGM Poděbrady), J. Stárek (předseda Asociace ředitelů ZUŠ), M. Štiková (předsedkyně Školské komise, Svaz měst a obcí ČR) a J. Krejčí (MŠMT).

Pozvánka

Listopadový kulatý stůl – tentokrát k závěrům pilotáže plošných testů v 5. a 9. třídách

Listopadový kulatý stůl se konal v termínu 21. 11. (11 – 13 hod.). Akce proběhla v aule ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Kulatý stůl se věnoval vyhodnocení pilotáže plošných testů v 5. a 9. ročnících ZŠ.

Panelové diskuze se zúčastnili:

M. Erbeková (ZŠ Mnichovice), J. Fryč (MŠMT), L. Felcmanová (ČOSIV, PedF UK), H. Chalušová (STOP plošnému testování) a T. Zatloukal (ČŠI)

Pozvánka

Závěry kulatého stolu

Říjnový kulatý stůl přeplněnosti tříd- výstupy

Říjnový kulatý stůl SKAV a EDUin se uskutečnl v mimořádném termínu 31. října 2013. Konal se bude i na jiném místě než obvykle: Era svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1.

Téma: Jak (se) učit ve třídě se třiceti dětmi?

Diskutovali: P. Bannert (MŠMT), P. Ducháčková-Chotková (Komise pro výchovu a vzdělávání, Praha 6), O. Králová (ZŠ Kunratice), V. Lacina (MŠ a ZŠ Klecany), P. Najvar (PedF MU) a Z. Nováková (ZŠ Praha Satalice).

Pozvánka

Závěry kulatého stolu

Video záznam z kulatého stolu

Výstupy z kulatého stolu k volbám (19. 9. 2013)

Zářijový kulatý stůl se konal k tématu parlamentních voleb. U této příležitosti jsme pozvali zástupce politických stran. Pozvání do panelové diskuze přijali: P. Fiala (ODS), I. Gabal (KDU-ČSL), M. Chládek (ČSSD), O. Liška (SZ), D. Navrátilová (LIDEM), L. Wagnerová (Piráti) a J. Zlatuška (ANO). Kulatý stůl se uskutečnil ve čtvrtek 19. 9. 2013 (10-12,30 hod.) v aule ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Pozvánka – video záznam – zápis

Proběhl poslední Kulatý stůl SKAV a EDUin v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání (9. 5. 2013)

Květnový Kulatý stůl SKAV a EDUin byl posledním ze série kulatých stolů realizovaných v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání (www.ceskomluvi.cz).
Tentokrát se zabýval tématem:
Jakou společnost má náš vzdělávací systém podporovat?
Kulatý stůl se uskutečnil ve čtvrtek 9. května 2013 (10 hod. – 12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1.
Panelové diskuze se zúčastnili:
P. Daniš (Sdružení TEREZA), M. Lauermann (ZŠ a MŠ Brno), A. Brabcová (Plzeň 2015), O. Šteffl (Scio) a M. Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy ČR).
Pozvánka

Online diskuze k tomuto tématu probíhá na www.ceskomluvi.cz.