Březnový Kulatý stůl SKAV a EDUin byl o tématu kyberšikany (31. 3. 2016)

Březnový Kulatý stůl SKAV a EDUin se konal 31. 3. 2016 (10-12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1. Věnoval se tématu:

Umí školy čelit novým formám násilí – kyberšikaně?

Pozvaní účastníci diskuze: B. Brdička (JŠI, PedF UK), A. Drbohlav (psychopatolog), J. Huk (NCBI), P. Kopečný (ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 11), A. Matějková (Krajský úřad MSK) a R. Vordová (Minimalizace šikany)

Pozvánka

Článek s výstupy