V prosinci proběhl Kulatý stůl SKAV a EDUin s těmi, komu je vzdělávání určeno

Prosincový Kulatý stůl SKAV a EDUin proběhl 10. 12 (10-12,30 hod.) ve Francouzském institutu, Štěpánská 35, Praha 1. Tentokrát jsme si pozvali samotné účastníky vzdělávání – žáky. Oslovili jsme ty, kteří mají zájem se k obsahu a formám vzdělávání, které je jim nabízeno, veřejně vyjadřovat. Založili za tím účelem Středoškolskou unii.

Téma kulatého stolu: Co si myslí středoškoláci o školách, na nichž se vzdělávají?

Pozvánka

Článek o kulatém stole