Videozáznam z Kulatého stolu SKAV a EDUin na téma: Má celoživotní vzdělávání u nás na růžích ustláno?