Stanovisko SKAV k dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+