Kulatý stůl SKAV a EDUin: Jak můžou rodiče ovlivnit kvalitu školy?

Říjnový Kulatý stůl SKAV a EDUin se tentokrát věnoval tématu: Nakolik můžou rodiče ovlivnit kvalitu školy?

Kulatý stůl se uskutečnil dne 16. října 2014 (10-12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Pozvánka

Článek se závěry z kulatého stolu