Březnový kulatý stůl – výstup

Cílem březnového kulatého stolu bylo se prostřednictvím odpovědí na následující otázky dozvědět: Teach for America aneb jak v USA získávají zajímavé lidi pro učitelkou profesi.
Může být šestinedělní kurz a dvouletá odborná podpora dostatečnou kvalifikací pro pedagoga? Je rozumné otevírat šoly pedagogickým laikům? Potřebujeme ve šolách specialisty z nepedagogických oborů? Co mohou přnést pedagogičí laici do škol a za jakých okolností? Jaká jsou rizika programů jako je Teach for America? Jak by mohla vypadat domácí obdoba pedagogického programu Teach for America?
Pozvání na tento kulatý stůl přijali tito panelisté:
Jennifer Ventimiglia, absolventka programu Teach for America, stipendistka Fulbrightova programu v ČR
Hana Košťálová, členka výboru SKAV, o.s., Kritické myšlení, o.s.
Karel Rýdl, prorektor Univerzity Pardubice
Iva Stuchlíková, členka Akreditační komise ČR, Pedagogická fakulta JČU

Setkání moderoval Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s.

Odkazy: zápis z kulatého stolu, prezentace J. Ventimiglia, zvukové záznamy.