Říjnový kulatý stůl (20. 10. 2011) – výstup

Téma: Kam směřuje naše školství?

Jak bude řešena koncepce našeho školství bez existence Národního programu vzdělávání?

Hrozí, že se naše školy opět vrátí od kompetenčního ke znalostnímu učení?

Nevracíme se od rozvoje osobnosti opět k výcviku poslušných?

Jak budou souviset školní vzdělávací programy s doporučenými osnovami?

Jak MŠMT zajistí kvalitní informace o školství bez Ústavu pro informace ve vzdělávání?

Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:
Mgr. Václav Klaus, ředitel PORG, poradce ministra školství
Ing. Ivan Smolka, ředitel Waldorfského lycea, člen SKAV
Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D., Univerzita Karlova
Ing. Miloš Rathouský, ředitel sekce, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Setkání moderoval Tomáš Feřtek z EDUin, o. p. s.

Kompletní zápis je k dispozici ZDE.

Zvukový záznam z kulatého stolu ZDE.