Listopadový kulatý stůl (24 11. 2011) – výstup

Téma: Má být ředitel manažerem školy nebo lídrem pedagogického procesu?
K zodpovězení ústřední otázky listopadového kulatého stolu, zda má být ředitel manažerem školy nebo lídrem pedagogického procesu, přispěly odpovědi na dílčí otázky, k nimž se vyjadřovali pozvaní panelisté.
Nakolik je ředitel klíčová osobnost při proměně školy?
• Jak máme vybírat lidi vhodné k pedagogickému vedení učitelů?
• Má ředitel čas na vedení svých učitelů?
• Jak mění postavení ředitele současná novela školského zákona?
• Je správné, že o řediteli rozhodují zřizovatelé z obcí a krajů?
• Proč se na ředitelská místa často nedostávají ti nejlepší?
• Co může ministerstvo udělat pro podporu správného výběru ředitelů?

Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:

• RNDr. Jindřich Kitzberger, Centrum školského managementu PedF UK, generální ředitel Duhovka Group, a. s.,
• RNDr. Lenka Honová, ředitelka Základní školy Zlín, Okružní, zástupkyně Asociace ředitelů základních škol,
• Ing. Ivo Mikulášek, ředitel Základní a mateřské školy Dobronín,
• Ing. Karel Abrahám, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Beroun.
Diskusi moderoval Tomáš Feřtek z EDUin, o.p.s.
Zápis je k dispozici ZDE.