Prosincový kulatý stůl (15. 12. 2011) – výstup

Téma: V čem pomůže a uškodí nový systém financování?

Cílem prosincového kulatého stolu bylo se prostřednictvím odpovědí na následující otázky dozvědět: V čem pomůže a uškodí nový systém financování?

• Jakým způsobem nový systém financování přispěje ke zlepšování výsledků českých žáků?
• Jaké by mělo být rozdělení pravomocí mezi ministerstvem a kraji v oblasti financování?
• Jakým způsobem bude v novém systému financování zohledněna situace venkovských škol?
• Není stanovení minimálního počtu žáků v rozporu s inkluzívním vzděláváním?
• Má o platu učitele rozhodovat ředitel?

Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:
• Ing. Vlastimil Finke, ředitel odboru financování, MŠMT
• Mgr. Stanislav Kutálek, předseda profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací, Českomoravský odborový svaz,
• PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně Školské komise, Svaz měst a obcí ,
• Mgr. Jaroslava Simonová, Asociace pro domácí vzdělávání, zástupkyně SKAV
• Jana Jíšová, ekonomka ZŠ a MŠ Postupice, zastupitelka obce Postupice

Diskusi moderoval Tomáš Feřtek z EDUin, o.p.s.

Zápis je k dispozici ZDE.