Setkání lídrů. Revize RVP z různých úhlů pohledu

Revize rámcového vzdělávacího programu (RVP) z různých úhlů pohledu byla tématem aktuálního Setkání lídrů. To v rámci Iniciativy úspěch pro každého žáka uspořádala Stálá konference asociací ve vzdělávání.

Cílem setkání bylo sdílet různé pohledy a přesvědčení o tom, jakou změnu má přinést a jak má probíhat velká revize RVP.

V debatě například zaznělo:

  • Jak má vypadat struktura RVP a kompetenční rámec?
  • Jak podpořit změnu v praxi?
  • Jaká rizika máme očekávat a jak je řídit?
  • Jak pro revizi získat učitele?

Veškeré výstupy jsou k dispozici ZDE (prezentace, videozáznam, tisková zpráva, …)