Kulaté stoly SKAV a EDUin

Kulaté stoly jsou veřejná diskuzní setkání pořádaná SKAV, z. s. a obecně prospěšnou organizací EDUin.

Základní ideou a zároveň jejich hlavní funkcí je otevřeně diskutovat nejvýznamnější a aktuální témata vzdělávací politiky, naléhavé problémy rozvoje českého i zahraničního vzdělávání a školství a možnosti jejich řešení. Vytvořit místo, kde se budou navzájem konfrontovat představy politiků a řídících pracovníků ve školství s poznatky akademické a odborné sféry, ale i s názory a zkušenostmi pedagogických asociací a širší pedagogické a rodičovské veřejnosti. Účastnické spektrum tvoří nejen učitelé, ředitelé, pedagogičtí odborníci či všeobecná veřejnost, ale i pracovníci MŠMT, krajů a zástupci médií. Z kulatých stolů je pořizován kompletní videozáznam.

Setkání probíhají pravidelně 1x měsíčně, většinou ve čtvrtek (kromě období školních letních prázdnin) v Praze, jsou pořádána zdarma, bez nutnosti předchozí registrace a trvají 2 hodiny. Pozvánky na setkání jsou rozesílány prostřednictvím e-mailu. Požádat o zařazení do seznamu zájemců o rozesílání pozvánek a výstupů z kulatých stolů je možné na emailové adrese info@skav.cz.

Vyhledat kulatý stůlDle tématu


Dle panelisty


Dle data konání
Od    Do

  Resetovat filtry


Řazení
Od nejnovějšího   Od nejstaršího

Chceme, aby se čeští žáci zlepšovali v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS?

19. 01. 2017

Panelisté: Josef Basl / Darina Jirotková / Hana Košťálová / Daniel Münich / Martin Rusek / Stanislav Štech

Co pozitivního a negativního se stalo ve školství v minulém školním roce?

08. 12. 2016

Panelisté: Tomáš Bouda / Bořivoj Brdička / Ferdinand Hrdlička / Bohumil Kartous / Alexander Olah / Janek Wagner

Co přispěje k bezpečnému klimatu ve školách?

24. 11. 2016

Panelisté: Lucie Hermánková / Martin Procházka / Radko Sáblík / Libuše Slavíková / Soňa Tomková

S jakými problémy se potýkají školy při zavádění inkluzivních opatření?

20. 10. 2016

Panelisté: Zuzana Bukovská / Miroslav Hřebecký / Jan Korda / Václava Masáková / Svatopluk Pohořelý / Šárka Šantrochová

Jak dlouho se těší prvňáček do školy? Kam mizí motivace k učení?

15. 09. 2016

Panelisté: Soňa Rýdl / Denisa Sedláčková / Lukáš Šlehofer / Jana Udatná / Jana Zapletalová

Proč potřebujeme v ČR víceletá gymnázia?

16. 06. 2016

Panelisté: Vít Beran / Oldřich Botlík / Hana Chalušová / Jiří Kuhn / Jiří Růžička / Jana Straková

Diplom nestačí - co dnes potřebují mladí lidé kromě dobrého vysvědčení?

19. 05. 2016

Panelisté: Tomáš Ervín Dombrovský / Daniela Havlíčková / Ivo Jupa / Jan Schmid / Tomáš Vokáč

Co mohou změnit studentská hnutí na pedagogických fakultách?

21. 04. 2016

Panelisté: Tomáš Bederka / Tomáš Čakloš / Antonín Jančařík / Martin Kozel / Jiří Němec

Umí školy čelit novým formám násilí – kyberšikaně?

31. 03. 2016

Panelisté: Bořivoj Brdička / Andrej Drbohlav / Jan Huk / Pavel Kopečný / Andrea Matějková / Renata Vordová

Je škola bezpečné prostředí pro reflexi dění ve společnosti?

18. 02. 2016

Panelisté: Andrea Baumannová / Jaroslav Jirásko / Salim Murad / Michal Musil / Jiří Raiterman / Michal Řezáč

Proč se zabývat auditem vzdělávacího systému?

21. 01. 2016

Panelisté: Dominik Dvořák / Bohumil Kartous / Jiří Kuhn / Stanislav Štech / Václav Trojan

Co si myslí středoškoláci o školách, na nichž se vzdělávají?

10. 12. 2015

Panelisté: David Bouz / Michaela Kašparová / Anahita Mesbahi / Jiří Palounek / Simona Zajíčková

Považujeme facku za legitimní výchovný prostředek?

12. 11. 2015

Panelisté: Stanislav Adamec / David Čáp / Petr Došek / Šárka Dušková / Pavel Kraemer / Martin Procházka

Proč je téma inkluze tak výbušné?

15. 10. 2015

Panelisté: Pavla Baxová / Jitka Kendíková / Klára Laurenčíková / Václav Slavík / Marie Smékalová / Petr Vysuček

Jak jsme připraveni na vzdělávání dětí cizinců?

17. 09. 2015

Panelisté: Jaroslav Fidrmuc / Alena Jechová / Rashid Khalil / Tereza Martínková / Kristýna Titěrová