Kulaté stoly SKAV a EDUin

Kulaté stoly jsou veřejná diskuzní setkání pořádaná SKAV, z. s. a obecně prospěšnou organizací EDUin.

Základní ideou a zároveň jejich hlavní funkcí je otevřeně diskutovat nejvýznamnější a aktuální témata vzdělávací politiky, naléhavé problémy rozvoje českého i zahraničního vzdělávání a školství a možnosti jejich řešení. Vytvořit místo, kde se budou navzájem konfrontovat představy politiků a řídících pracovníků ve školství s poznatky akademické a odborné sféry, ale i s názory a zkušenostmi pedagogických asociací a širší pedagogické a rodičovské veřejnosti. Účastnické spektrum tvoří nejen učitelé, ředitelé, pedagogičtí odborníci či všeobecná veřejnost, ale i pracovníci MŠMT, krajů a zástupci médií. Z kulatých stolů je pořizován kompletní videozáznam.

Setkání probíhají pravidelně 1x měsíčně, většinou ve čtvrtek (kromě období školních letních prázdnin) v Praze, jsou pořádána zdarma, bez nutnosti předchozí registrace a trvají 2 hodiny. Pozvánky na setkání jsou rozesílány prostřednictvím e-mailu. Požádat o zařazení do seznamu zájemců o rozesílání pozvánek a výstupů z kulatých stolů je možné na emailové adrese info@skav.cz.

Vyhledat kulatý stůlDle tématu


Dle panelisty


Dle data konání
Od    Do

  Resetovat filtry


Řazení
Od nejnovějšího   Od nejstaršího

Jak si udržíme učitele a získáme nové?

26. 09. 2019

Panelisté: David Greger / Gabriela Hrušková / Miroslav Hřebecký / Antonín Jančařík / Vít Krčál / Ondřej Neumajer / Petra Šubrtová

Důtka za klima?

19. 06. 2019

Panelisté: Richard Brabec / Marek Hilšer / Ondřej Knopp / Anna Mezgerová / Bedřich Moldan / Vanda Patočková / Dana Prudíková / Martin Vonášek

Nakolik škola pomáhá porozumět historii?

23. 05. 2019

Panelisté: Magdalena Benešová / Kamil Činátl / Milan Ducháček / Helena Marinková / Pavel Ostap

Mají školy připravovat na přijímací zkoušky?

28. 03. 2019

Panelisté: Robert Gamba / Peter Chvojka / Jaroslav Jirásko / Laďka Ortová / Samuel Šulc

Proč se zabývat duševním zdravím dětí ve školách?

08. 03. 2019

Panelisté: Kamila Dvořáková / Jaroslav Faltýn / Lucie Halbrštátová / Zdeňka Juklová / Klára Laurenčíková / Dana Pražáková / Viktor R. Schilke

Zakázat mobily ve školách – ano či ne?

17. 01. 2019

Panelisté: Bořivoj Brdička / Radka Jandová / Petr Karvánek / Jan Kršňák / Martin Provazník / Miriam Sedláčková / Samuel Šulc

Proč (ne)máme potřebu zavádět minimální bodovou hranici pro přijetí na SŠ?

15. 11. 2018

Panelisté: Petr Bannert / Jan Korda / Lenka Krejčová / Radko Sáblík / Jana Straková / Kamil Ubr

Proč chybí učitelé a kde je vezmeme?

18. 10. 2018

Panelisté: Petr Bannert / František Dobšík / Marcela Erbeková / Antonín Jančařík

K jakým hodnotám vychovává dnešní škola?

17. 05. 2018

Panelisté: Michal Broža / Jana Churáčková / Vojtěch Ripka / František Tichý / Martinus Karthus Urza / Andrea Vedralová

Co nám říkají audity vzdělávacího systému o budoucnosti našich dětí?

22. 03. 2018

Panelisté: Oldřich Botlík / David Greger / Jaroslav Jirásko / Bohumil Kartous / zástupce MŠMT

Revize RVP. Komu tím prospějeme?

22. 02. 2018

Panelisté: Miroslava Černochová / Ondřej Charvát / Olga Kofroňová / Miloš Rathouský / Petra Skalická

Jak by mělo ministerstvo školství komunikovat svoje záměry?

16. 11. 2017

Panelisté: Bohumil Kartous / Jindřich Kitzberger / Petr Kulíšek / Klára Laurenčíková / Petr Pavlík / Ondřej Šteffl

Co plánují politické strany pro oblast školství po volbách?

05. 10. 2017

Panelisté: Václav Fořtík / Petr Gazdík / Pavel Himl / Václav Klaus ml. / Marta Semelová / František Vácha / Kateřina Valachová

Jak připravovat děti ve škole na obranu státu a mimořádné události?

15. 06. 2017

Panelisté: Ondřej Andrys / Petra Frühbauerová / Ivan Gerhát / Svatopluk Pohořelý / Michal Řezáč / Eleonora Tilcerová

Je potřeba dnes měnit Rámcový vzdělávací program pro základní školy?

25. 05. 2017

Panelisté: Iva Cichoňová / Olga Doležalová, učitelka / Daniela Růžičková / Karel Tomek / Jan Tupý