Nakolik dnešní maturita odpovídá cílům vzdělávání?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 13. 02. 2020

Místo konání: Pražské kreativní centrum, Staroměstské nám 4/1, Praha

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Petr Bannert / ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy, MŠMT
Zdeněk Bergman / ředitel, Gymnázium Teplice
Michaela Kleňhová / ředitelka, CERMAT
Jan Mareš / ředitel, SOŠ energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola, Chomutov
Šárka Šandová / ředitelka, Hořické gymnázium, Hořice
Helena Úlovcová / vedoucí oddělení vzdělávání, Hospodářská komora ČR

Otázky

K čemu a komu dnes maturita slouží?
Jaká by měla být ideální podoba maturity, co by měla ověřovat a jakou formou?
Nakolik současná podoba maturity naplňuje cíle formulované v Hlavních směrech vzdělávací politiky 2030+?
Kolik potřebujeme mít v ČR maturantů? Jaký bude osud těch, co maturitní obor vystudují, ale maturitu nesloží?
Co má být součástí společné (státní) části maturity? A co přinese povinná maturita z matematiky a cizího jazyka?

Moderátor

Tomáš Vokáč /


Navazující mediální výstupy

Tisková zpráva: Řešením není za současné situace plošné zvyšování náročnosti jednotné části maturitní zkoušky, shodli se panelisté na Kulatém stole SKAV a EDUin