V čem jsou pro nás přínosné Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky 2030+?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 28. 11. 2019

Místo konání: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65 Severní sál (North Hall), 2. patro

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Jaromír Beran / ředitel kanceláře ministra, MŠMT
Veronika Doležilová / členka koordinačního výboru, Rodiče za inkluzi
Jaroslav Jirásko / viceprezident Asociace ředitelů ZŠ, ředitel ZŠ Lázně Bělohrad
Filip Kuchař / vedoucí oddělení koncepce a projektů, Magistrát HMP
Jiří Kulich / místopředseda Výboru pro vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj, Síť středisek ekologické výchovy Pavučina
Klára Laurenčíková / předsedkyně ČOSIV, Ministerstvo zdravotnictví
Jiří Nantl / ředitel CEITEC MU

Otázky

Co považujete z navržených hlavních směrů strategie za nejdůležitější? Co tam naopak chybí?
S jakými rolemi aktérů ve vzdělávání tato strategie počítá (veřejných a soukromých škol, neziskových organizací, zřizovatelů, univerzit)?
Jak by měl vypadat obsah strategie, aby posloužil jako zadání pro revizi RVP? Na základě čeho zredukujeme učivo na 50 %?
Co se musí stát, aby byla S2030+ všeobecně společensky přijatá?
Jak zajistit, aby byla tato strategie úspěšně implementována?

Moderátor

Silvie Pýchová / SKAV