Důtka za klima?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 19. 06. 2019

Místo konání: Informační centrum OSN Železná 24, Praha

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Richard Brabec / ministr životního prostředí
Marek Hilšer / senátor
Ondřej Knopp / VŠ student, Univerzity za klima
Anna Mezgerová / SŠ studentka, Fridays for Future Praha
Bedřich Moldan / ekolog, Centrum pro otázky životního prostředí UK
Vanda Patočková / SŠ studentka, Fridays for Future Brno
Dana Prudíková / náměstkyně ministra MŠMT
Martin Vonášek / učitel, Gymnázium Ostrava-Hladnov

Otázky

Kdo by měl dostat důtku za klima?
Za co studenti stávkují?
Mají se studenti prvně učit a až potom protestovat?
Jak by měla škola ve výuce uchopit podobně celospolečensky významná a zároveň kontroverzní/ konfliktní témata?
Jak by měla škola vychovávat k občanské angažovanosti?
Jakou cestou můžeme dosáhnout změn, které povedou k udržitelné budoucnosti pro všechny?

Moderátor

David Klimeš / novinář