Kulaté stoly SKAV a EDUin

Kulaté stoly jsou veřejná diskuzní setkání pořádaná SKAV, z. s. a obecně prospěšnou organizací EDUin.

Základní ideou a zároveň jejich hlavní funkcí je otevřeně diskutovat nejvýznamnější a aktuální témata vzdělávací politiky, naléhavé problémy rozvoje českého i zahraničního vzdělávání a školství a možnosti jejich řešení. Vytvořit místo, kde se budou navzájem konfrontovat představy politiků a řídících pracovníků ve školství s poznatky akademické a odborné sféry, ale i s názory a zkušenostmi pedagogických asociací a širší pedagogické a rodičovské veřejnosti. Účastnické spektrum tvoří nejen učitelé, ředitelé, pedagogičtí odborníci či všeobecná veřejnost, ale i pracovníci MŠMT, krajů a zástupci médií. Z kulatých stolů je pořizován kompletní videozáznam.

Setkání probíhají pravidelně 1x měsíčně, většinou ve čtvrtek (kromě období školních letních prázdnin) v Praze, jsou pořádána zdarma, bez nutnosti předchozí registrace a trvají 2 hodiny. Pozvánky na setkání jsou rozesílány prostřednictvím e-mailu. Požádat o zařazení do seznamu zájemců o rozesílání pozvánek a výstupů z kulatých stolů je možné na emailové adrese info@skav.cz.

Vyhledat kulatý stůlDle tématu


Dle panelisty


Dle data konání
Od    Do

  Resetovat filtry


Řazení
Od nejnovějšího   Od nejstaršího

Potřebujeme kvalitní nebo kvalifikované učitele?

20. 02. 2014

Panelisté: Zdeněk Helus / Martin Kapoun / Petra Keprtová / Irena Pešoutová / Jakub Stárek

Jak pomůže zavedení kariérního řádu kvalitě výuky na školách?

16. 01. 2014

Panelisté: Vít Beran / Jan Korda / Jiří Kuhn / Vladimíra Spilková / Martin Ševčík

Ředitel školy versus zřizovatel. Vidí kvalitu školy stejně?

12. 12. 2013

Panelisté: Pravoslav Němeček / Josef Procházka / Jiří Stárek / Marcela Štiková / Zástupce odboru vzdělávací soustavy

Zkušenosti s plošným testováním. A co dál?

21. 11. 2013

Panelisté: Ivan Čermák / Marcela Erbeková / Lenka Felcmanová / Jindřich Fryč / Hana Chalušová / Tomáš Zatloukal

Jak (se) učit ve třídě se třiceti dětmi?

31. 10. 2013

Panelisté: Petr Bannert / Pavla Ducháčková – Chotková / Olga Králová / Vladimír Lacina / Petr Najvar

Čeho chtějí politické strany dosáhnout ve školství?

19. 09. 2013

Panelisté: Petr Fiala / Marcel Chládek / Dagmar Navrátilová / Jiří Zlatuška / Ivan Gabal / Ondřej Liška / Lenka Wagnerová

Jakou společnost má náš vzdělávací systém podporovat?

09. 05. 2013

Panelisté: Petr Daniš / Marek Lauermann / Alexandra Brabcová / Ondřej Šteffl / zástupce

Jak máme ověřovat, co se děti ve školách naučily?

04. 04. 2013

Panelisté: Lucie Dobešová / Petr Kubala / Anne-Marie Matthijsen / Eva Micková / Jiří Trunda / Ivana Zejdová

Jak udělat z učitelské profese ceněné povolání?

14. 03. 2013

Panelisté: Nikola Křístek / Vladimíra Spilková / Jaroslav Štercl / Lukáš Teplý

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na „schopné“ a „méně schopné“?

28. 02. 2013

Panelisté: Gordon Brei / Vladimír Foist / Peter Krupka / Dana Moree

Jak zvýšit zájem dětí a studentů vzdělávat se a učit se nové věci?

07. 02. 2013

Panelisté: Bořivoj Brdička / Dominik Dvořák / Kamila Randáková / Dana Večerková

Kdo bude zodpovědný za profesní podporu učitelů, když se ruší NIDV?

13. 12. 2012

Panelisté: Hana Košťálová / Roman Křivánek / Jiří Nantl / Josef Trna

Jaká má být úloha ČŠI - podpora učitelů, nebo kontrola škol?

19. 11. 2012

Panelisté: Ondřej Andrys / Jiří Dvořák / Jindřich Fryč / David Greger / Ivana Rosová

Má ministerstvo školství ztrácet čas s Národním programem vzdělávání, nebo má raději řešit praktické problémy?

25. 10. 2012

Panelisté: René Brož / Jana Hrubá / Jan Koucký / Jiří Nantl / Petr Novotný

Co nám může přinést mezigenerační vzdělávání?

20. 09. 2012

Panelisté: Milada Rabušicová / Dana Steinová / Pavel Sumec