NIDV + NÚV = ?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 31. 10. 2019

Místo konání: Pražské kreativní centrum, Staroměstské nám. 4/1 Praha 1

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Tomáš Bouda / Centrum dalšího vzdělávání PedF OU, Stálá konference ředitelů
Hynek Cígler / FSS MU
Dominik Dvořák / ÚVRV PedF UK
Václav Pícl / MŠMT
Eva Zirhutová / MAP Sedlčany

Otázky

Jak by měl fungovat nový národní pedagogický institut?
Jaký typ státní organizace ve školství potřebujeme?
Jaké jsou na ni požadavky, aby se docílilo kvalitní revize RVP a rozvoje DVPP?
Vyplatilo se nám v minulosti zrušení VÚP, ÚIV, NIDM, NÚOV, IPPP?
Jaké bychom měli mít nároky na vedení takové organizace?

Moderátor

Milan Kotík / SKAV