Proč (ne)máme potřebu zavádět minimální bodovou hranici pro přijetí na SŠ?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 15. 11. 2018

Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Petr Bannert / MŠMT
Jan Korda / ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8
Lenka Krejčová / FF UK
Radko Sáblík / Smíchovská SPŠ, Praha 5
Jana Straková / ÚVRV PedF UK
Kamil Ubr / KrÚ Kraje Vysočina

Otázky

Jak souvisí opatření cut-off skóre s cíli našeho vzdělávání a s RVP?
Nakolik jsou testy u přijímacích zkoušek validní pro výběr další vzdělávací dráhy žáků?
Co se stane s těmi, kdo případně skončí pod touto bodovou hranicí?
Co by nás takové opatření mohlo stát z dlouhodobého hlediska?

Moderátor

Miroslav Hřebecký / EDUin