Kulaté stoly SKAV a EDUin

Kulaté stoly jsou veřejná diskuzní setkání pořádaná SKAV, z. s. a obecně prospěšnou organizací EDUin.

Základní ideou a zároveň jejich hlavní funkcí je otevřeně diskutovat nejvýznamnější a aktuální témata vzdělávací politiky, naléhavé problémy rozvoje českého i zahraničního vzdělávání a školství a možnosti jejich řešení. Vytvořit místo, kde se budou navzájem konfrontovat představy politiků a řídících pracovníků ve školství s poznatky akademické a odborné sféry, ale i s názory a zkušenostmi pedagogických asociací a širší pedagogické a rodičovské veřejnosti. Účastnické spektrum tvoří nejen učitelé, ředitelé, pedagogičtí odborníci či všeobecná veřejnost, ale i pracovníci MŠMT, krajů a zástupci médií. Z kulatých stolů je pořizován kompletní videozáznam.

Setkání probíhají pravidelně 1x měsíčně, většinou ve čtvrtek (kromě období školních letních prázdnin) v Praze, jsou pořádána zdarma, bez nutnosti předchozí registrace a trvají 2 hodiny. Pozvánky na setkání jsou rozesílány prostřednictvím e-mailu. Požádat o zařazení do seznamu zájemců o rozesílání pozvánek a výstupů z kulatých stolů je možné na emailové adrese info@skav.cz.

Vyhledat kulatý stůlDle tématu


Dle panelisty


Dle data konání
Od    Do

  Resetovat filtry


Řazení
Od nejnovějšího   Od nejstaršího

Proč rodiče zakládají nové školy místo, aby své děti umístili do té nejbližší?

23. 03. 2017

Panelisté: Jindřich Kitzberger / Pavel Kraemer / Lucie Macášková Hejbalová / Petra Sakáčová / Jana Straková / Daniela Vodová

Kam „spadne“ vaše dítě? Co řeší spádovost škol a školek?

23. 02. 2017

Panelisté: Veronika Bazalová / Veronika Doležilová / Marcela Erbeková / Ivan Langr / Jaroslava Vatalová

Chceme, aby se čeští žáci zlepšovali v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS?

19. 01. 2017

Panelisté: Josef Basl / Darina Jirotková / Hana Košťálová / Daniel Münich / Martin Rusek / Stanislav Štech

Co pozitivního a negativního se stalo ve školství v minulém školním roce?

08. 12. 2016

Panelisté: Tomáš Bouda / Bořivoj Brdička / Ferdinand Hrdlička / Bohumil Kartous / Alexander Olah / Janek Wagner

Co přispěje k bezpečnému klimatu ve školách?

24. 11. 2016

Panelisté: Lucie Hermánková / Martin Procházka / Radko Sáblík / Libuše Slavíková / Soňa Tomková

S jakými problémy se potýkají školy při zavádění inkluzivních opatření?

20. 10. 2016

Panelisté: Zuzana Bukovská / Miroslav Hřebecký / Jan Korda / Václava Masáková / Svatopluk Pohořelý / Šárka Šantrochová

Jak dlouho se těší prvňáček do školy? Kam mizí motivace k učení?

15. 09. 2016

Panelisté: Soňa Rýdl / Denisa Sedláčková / Lukáš Šlehofer / Jana Udatná / Jana Zapletalová

Proč potřebujeme v ČR víceletá gymnázia?

16. 06. 2016

Panelisté: Vít Beran / Oldřich Botlík / Hana Chalušová / Jiří Kuhn / Jiří Růžička / Jana Straková

Diplom nestačí - co dnes potřebují mladí lidé kromě dobrého vysvědčení?

19. 05. 2016

Panelisté: Tomáš Ervín Dombrovský / Daniela Havlíčková / Ivo Jupa / Jan Schmid / Tomáš Vokáč

Co mohou změnit studentská hnutí na pedagogických fakultách?

21. 04. 2016

Panelisté: Tomáš Bederka / Tomáš Čakloš / Antonín Jančařík / Martin Kozel / Jiří Němec

Umí školy čelit novým formám násilí – kyberšikaně?

31. 03. 2016

Panelisté: Bořivoj Brdička / Andrej Drbohlav / Jan Huk / Pavel Kopečný / Andrea Matějková / Renata Vordová

Je škola bezpečné prostředí pro reflexi dění ve společnosti?

18. 02. 2016

Panelisté: Andrea Baumannová / Jaroslav Jirásko / Salim Murad / Michal Musil / Jiří Raiterman / Michal Řezáč

Proč se zabývat auditem vzdělávacího systému?

21. 01. 2016

Panelisté: Dominik Dvořák / Bohumil Kartous / Jiří Kuhn / Stanislav Štech / Václav Trojan

Co si myslí středoškoláci o školách, na nichž se vzdělávají?

10. 12. 2015

Panelisté: David Bouz / Michaela Kašparová / Anahita Mesbahi / Jiří Palounek / Simona Zajíčková

Považujeme facku za legitimní výchovný prostředek?

12. 11. 2015

Panelisté: Stanislav Adamec / David Čáp / Petr Došek / Šárka Dušková / Pavel Kraemer / Martin Procházka