Kulaté stoly SKAV a EDUin

Kulaté stoly jsou veřejná diskuzní setkání pořádaná SKAV, z. s. a obecně prospěšnou organizací EDUin.

Základní ideou a zároveň jejich hlavní funkcí je otevřeně diskutovat nejvýznamnější a aktuální témata vzdělávací politiky, naléhavé problémy rozvoje českého i zahraničního vzdělávání a školství a možnosti jejich řešení. Vytvořit místo, kde se budou navzájem konfrontovat představy politiků a řídících pracovníků ve školství s poznatky akademické a odborné sféry, ale i s názory a zkušenostmi pedagogických asociací a širší pedagogické a rodičovské veřejnosti. Účastnické spektrum tvoří nejen učitelé, ředitelé, pedagogičtí odborníci či všeobecná veřejnost, ale i pracovníci MŠMT, krajů a zástupci médií. Z kulatých stolů je pořizován kompletní videozáznam.

Setkání probíhají pravidelně 1x měsíčně, většinou ve čtvrtek (kromě období školních letních prázdnin) v Praze, jsou pořádána zdarma, bez nutnosti předchozí registrace a trvají 2 hodiny. Pozvánky na setkání jsou rozesílány prostřednictvím e-mailu. Požádat o zařazení do seznamu zájemců o rozesílání pozvánek a výstupů z kulatých stolů je možné na emailové adrese info@skav.cz.

Vyhledat kulatý stůlDle tématu


Dle panelisty


Dle data konání
Od    Do

  Resetovat filtry


Řazení
Od nejnovějšího   Od nejstaršího

Umí školy čelit novým formám násilí – kyberšikaně?

31. 03. 2016

Panelisté: Bořivoj Brdička / Andrej Drbohlav / Jan Huk / Pavel Kopečný / Andrea Matějková / Renata Vordová

Je škola bezpečné prostředí pro reflexi dění ve společnosti?

18. 02. 2016

Panelisté: Andrea Baumannová / Jaroslav Jirásko / Salim Murad / Michal Musil / Jiří Raiterman / Michal Řezáč

Proč se zabývat auditem vzdělávacího systému?

21. 01. 2016

Panelisté: Dominik Dvořák / Bohumil Kartous / Jiří Kuhn / Stanislav Štech / Václav Trojan

Co si myslí středoškoláci o školách, na nichž se vzdělávají?

10. 12. 2015

Panelisté: David Bouz / Michaela Kašparová / Anahita Mesbahi / Jiří Palounek / Simona Zajíčková

Považujeme facku za legitimní výchovný prostředek?

12. 11. 2015

Panelisté: Stanislav Adamec / David Čáp / Petr Došek / Šárka Dušková / Pavel Kraemer / Martin Procházka

Proč je téma inkluze tak výbušné?

15. 10. 2015

Panelisté: Pavla Baxová / Jitka Kendíková / Klára Laurenčíková / Václav Slavík / Marie Smékalová / Petr Vysuček

Jak jsme připraveni na vzdělávání dětí cizinců?

17. 09. 2015

Panelisté: Jaroslav Fidrmuc / Alena Jechová / Rashid Khalil / Tereza Martínková / Kristýna Titěrová

Jakou roli mají hrát zřizovatelé v řízení kvality škol?

04. 12. 2014

Panelisté: Filip Kuchař / Vít Lesák / Světlana Sojková / Vít Šnajdr / Kamil Ubr

Co máme očekávat od Národní rady pro vzdělávání?

20. 11. 2014

Panelisté: Jiří Kulich / Miloš Rathouský / Karel Rýdl / Zdeněk Slejška / Arnošt Veselý

Nakolik můžou rodiče ovlivnit kvalitu školy?

16. 10. 2014

Panelisté: Ondřej Andrys / Magdaléna Marešová / Jindřich Monček / František Tomášek / Milada Tomková

Nakolik naplňují jednotné přijímací zkoušky na SŠ Strategii 2020?

18. 09. 2014

Panelisté: Alfréd Dytrt / Jitka Jarošová / Jindřich Kitzberger / Jiří Nekuda / Marta Pečeňová / Ivan Smolka

Kam povede náš vzdělávací systém Strategie 2020?

12. 06. 2014

Panelisté: Klára Laurenčíková / Jiří Nantl / Petr Pavlík / Anna Pons / Jana Straková / Jaroslav Zelený

Podporuje stravování v našich školách zdravý životní styl dětí?

24. 04. 2014

Panelisté: Jana Dostálová / Alena Fűrstová / Nikola Křístek / Margit Slimáková / Zástupce

Co nám říká PISA a PIAAC a moc se o tom nemluví

20. 03. 2014

Panelisté: Miroslav Bocan / Marta Konvičková / Karin Marques / Daniel Műnich / Jana Palečková / Aleš Sedláček

Potřebujeme kvalitní nebo kvalifikované učitele?

20. 02. 2014

Panelisté: Zdeněk Helus / Martin Kapoun / Petra Keprtová / Irena Pešoutová / Jakub Stárek