Jak si udržíme učitele a získáme nové?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 26. 09. 2019

Místo konání: Pražské kreativní centrum, Staroměstské nám 4/1, Praha

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

David Greger / ÚVRV, Pedagogická fakulta UK
Gabriela Hrušková / ZŠ Štět
Miroslav Hřebecký / EDUin
Antonín Jančařík / Pedagogická fakulta UK
Vít Krčál / MŠMT
Ondřej Neumajer / Učitel naživo
Petra Šubrtová / ZŠ Petřiny, Praha 6

Otázky

Co dělá stát pro to, abychom měli dostatek kvalitních učitelů?
Jak tomu pomáhá současná novela zákona o pedagogických pracovnících?
Jak s tím souvisejí platy učitelů?
Jak na to má reagovat Strategie 2030+?
Kdo nese odpovědnost za nedostatek kapacit?
Co způsobují regionální rozdíly?

Moderátor

Daniel Pražák / Otevřeno